SPOLU NA STARTU - Kladno

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

01.06.2020

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Klesnil Jiří 603815534
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

V níže uvedených disciplínách startují pouze předem pozvaní účastníci.

100y muži, 300m muži, koule muži, 300m ženy, 1000m ženy, oštěp ženy, kladivo, oštěp muži, 60m žáci a žákyně

Disciplíny na které je možno provést přihlášku:

200m muži, 200m ženy, 800m muži, 800m ženy

Soutěže

Dorostenci kladivo 5kg
Dorostenky kladivo 3kg
Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži 100 y, 200 m, 300 m, 800 m, koule 7,26kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 200 m, 300 m, 800 m, 1000 m, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m
Ml. žáci 60 m
Ml. žákyně 60 m
Žákyně 60 m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 12:00 hodin v prostoru tribuny.

Startovné

100,-Kč za start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 25.5. do 29.5.2020 do 18:00 hodin. Přihlášky se podávají pro přeprogramové disciplíny - kladivo, 200m M, 200m Ž, 800m M, 800m Ž a oštěp M. 30.5. bude na stránkách www.atletika.cz zveřejněn seznam vybraných závodníků a závodnic.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 12:00 hodin u vstupu do závodní zóny. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze i v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách u vstupu do stadionu.

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
13:00 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
13:35 60 m Žcm
13:38 60 m Žci
13:41 60 m Žkm
13:44 60 m Žky
14:15 200 m M
14:30 200 m Ž
14:45 800 m M
14:55 800 m Ž
15:00 oštěp 800g M
16:15 1000 m Ž
16:30 300 m Ž
17:05 oštěp 600g Ž
17:45 300 m M
18:20 koule 7,26kg M
18:50 100 y M

Akreditace, vstupenky

Výdej akreditací pro závodníky a trenéry výprav bude probíhat od 12:00 u vstupu do vymezeného závodního prostoru. Do závodního prostoru budou mít přístup pouze předem akreditovaní trenéři a závodníci. Akreditaci obdrží pozvaní závodníci a závodnice, jejich trenéři, a dále vybraní závodníci a závodnice předprogramu.  Trenéři, kteří budou požadovat akreditaci pro předprogram (200m M, 200m Ž, 800m M, 800m Ž a oštěp), zašlou žádost e-mailem na adresu atletika.kladno@seznam.cz do pátku 29.5.2020. V žádosti uvedou, kterého závodníka či závodnici doprovázejí. Následně jim bude akreditace potvrzena či nepotvrzena.
 

Další informace

SPOLU_paticka2