Krajský přebor - 100 m přek, 110 m přek, 400 m, 800 m, 1500 m, výška (jen ZL-KAS)

Pořadatel

Z pověření ČAS technicky zajišťuje Atletický klub Zlín, z.s.

Datum

27.05.2020

Místo

Zlín (Hradská 854)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Lukáš Vojtek +420774437268 lvojtek@atletika.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Ludmila Antošová
Lékař Stanislav Laciga +420604668673 slaciga@atletika.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1921 - 2019

Soutěže

Dorostenci 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., výška
Dorostenky 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., výška
Juniorky 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., výška
Junioři 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., výška
Muži 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., výška
Ženy 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., výška
Žáci 800 m, 1500 m, 100 m př., výška
Žákyně 800 m, 1500 m, 100 m př., výška

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v budově SK hodinu před první disciplínou. Budou povoleny pouze škrty závodníků, nebudou povoleny změny a dohlášení nových závodníků.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.5.2020 od 13:00 hodiny do 25.5.2020 do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování probíhá na ploše stadionu s vyjímkou sektorů, kde se právě závodí.

Šatny

Pokud se nezmění nařízení vlády, budou v provozu šatny i sprchy v budově na Stadionu Mládeže.

Časový pořad

středa, 27.5.2020

Čas Disciplíny
15:00 100 m př. Žky Běh 100 m př. Dky Běh 100 m př. Jky Běh 100 m př. Ž Běh
15:20 100 m př. Žci Běh
15:30 110 m př. Dci Běh 110 m př. Jři Běh 110 m př. M Běh
16:00 400 m Dci Běh 400 m Jři Běh 400 m M Běh výška Žci Finále výška Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále výška Žky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále výška Ž Finále
16:15 400 m Dky Běh 400 m Jky Běh 400 m Ž Běh
16:30 800 m Žci Běh 800 m Dci Běh 800 m Jři Běh 800 m M Běh
16:45 800 m Žky Běh 800 m Dky Běh 800 m Jky Běh 800 m Ž Běh
17:00 1500 m Žci Běh 1500 m Dci Běh 1500 m Jři Běh 1500 m M Běh 1500 m Žky Běh 1500 m Dky Běh 1500 m Jky Běh 1500 m Ž Běh

Další informace

Závody budou probíhat v souladu s nařízeními Vlády ČR.