Atletika pro Chodov

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ŠAK Chodov, z. s.

Datum

09.06.2020

Místo

Chodov (Husova 1094 )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Martin Horváth
Hlavní rozhodčí Mgr. Rudolf Flaška
Časomíru zajišťuje Martin Voleman
Výsledky zpracoval Denisa Dočkalová

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Startují závodníci ŠAKu Chodov, žáci a studenti chodovských škol, občané Chodova a další pozvaní závodníci z klubů v Karlovarském kraji.

Soutěže

Dorostenci 60 m, dálka, oštěp 700g
Dorostenky 60 m, dálka, oštěp 500g
Atletická přípravka-hoši 60 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 60 m př., dálka, kriket
Juniorky 60 m, dálka, oštěp 600g
Junioři 60 m, dálka, oštěp 800g
Muži 60 m, dálka, oštěp 800g
Ženy 60 m, dálka, oštěp 600g
Žáci 60 m, dálka, oštěp 600g
Ml. žáci 60 m, dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, dálka, kriket
Žákyně 60 m, dálka, oštěp 500g

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena pouze pro škrty závodníků od 14:45 hodin.

Startovné

Startovné se nevybírá.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 8.6. do 20:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na části dráhy u potoka.

Rozcvičování na hod oštěpem s odhody oštěpu je možné až na pokyn vrchníka disciplíny po ukončení ostatních disciplín.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pouze pro převlečení, nutné dodržovat platná hygienická opatření - dodržování rozestupů mezi závodníiky 2m.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u budovy. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Vyhlášení vítězů v kategoriích předžactva až žactva bude probíhat průběžně ve vymezeném prostoru.

Časový pořad

úterý, 9.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m EleZm Běh 1 dálka Ž dálka Jky dálka Žky dálka Žkm dálka Dky
16:10 60 m EleZ Běh 1
16:20 60 m EleHm Běh 1
16:30 60 m EleH Běh 1 dálka EleZm dálka EleZ
16:40 60 m Žky Běh 1 60 m Žkm Běh 1
16:50 60 m Žci Běh 1 60 m Žcm Běh 1
17:00 60 m Ž Běh 1 60 m Jky Běh 1 60 m Dky Běh 1 dálka EleHm dálka EleH kriket Žkm kriket EleZm kriket EleZ
17:10 60 m M Běh 1 60 m Jři Běh 1 60 m Dci Běh 1
17:20 60 m př. EleZm Běh 1
17:30 60 m př. EleZ Běh 1 dálka M dálka Jři dálka Dci dálka Žci dálka Žcm kriket EleHm kriket EleH kriket Žcm
17:50 60 m př. EleHm Běh 1
18:00 60 m př. EleH Běh 1
18:15 oštěp 500g Žky oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Žci oštěp 600g Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři

Stravování

Občerstvení pro závodníky a diváky nebude zajišťováno.

Parkování

Parkování je možné v přilehlých ulicích. Nutno dodržet veškerá pravidla pro silniční provoz.

Další informace

Na stadionu bude upraven prostor pro diváky a rodiče. Prostor bude vymezen páskou a označen. 

V tomto prostoru je nutné dodržovat veškerá platná omezení - dodržení vzdálenosti mezi osobami mimo rodinu 2m nebo použití roušky po celou dobu pobytu v tomto prostoru.

Ostatní prostory jsou přístupné jen závodníkům, rozhodčím a jednomu trenérovi z každého zúčastněného klubu! 

Děkujeme za pochopení.