2. kolo KP družstev mužů, žen a mladšího žactva

Logo NVCEL barevní

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Nová Včelnice, z.s.

Datum

13.09.2020

Místo

Nová Včelnice (Školní 372, 378 42 Nová Včelnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Marek Strnad 724 094 914 statika.strnad@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Novák
Řídící soutěže družstev Václav Tipka pro M, Ž; Bohuslava Váňová pro ml. žactvo
Hlasatel Marek Strnad
Lékař Veronika Strnadová
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval Marek Víta

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 2007 - 2010
ročníky 1930 - 2006
ročníky 2007 - 2010

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 1500 m, 110 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg
Ženy 100 m, 200 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 1500 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g

Technická ustanovení

Běh na 3000 m př. mužů, 1500 m žáků a 1500 m žákyň je současně krajským přeborem jednotlivců.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 8:45 hodin v prostoru cíle. Technická porada je v 9:15 v prostoru cíle. Porada rozhodčí je v 9:30 na tribuně v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) do pátku 11.9.2020 20:00 hodin.

Vytištěný přehled startujících s případnými škrty odevzdá vedoucí do 9:15 hodin v závodní kanceláři. Přihlášky štafet se podávají na kartičkách.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději do 10:00 předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v prostorách tělocvičny, pouze na převlečení. Pořadatel nenese odpovědnost za věci ponechané v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

neděle, 13.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 110 m př. M výška Ž dálka Žcm koule 7,26kg M oštěp 400g Žkm
10:15 100 m př. Ž
10:30 60 m př. Žcm
10:50 60 m př. Žkm
11:10 3000 m př. M výška M dálka Žkm koule 4kg Ž oštěp 500g Žcm
11:30 100 m M
11:40 100 m Ž
11:55 60 m Žcm
12:20 60 m Žkm výška Žcm tyč Ž dálka M koule 2kg Žkm disk 1kg Ž
12:40 800 m Žcm
12:50 800 m Žkm
13:00 800 m Ž
13:10 150 m Žcm
13:30 150 m Žkm výška Žkm tyč M dálka Ž koule 3kg Žcm disk 2kg M
13:55 200 m M
14:05 200 m Ž
14:20 1500 m Žcm
14:30 1500 m Žkm
14:40 1500 m M
14:50 1500 m Ž
15:00 4x60 m Žcm
15:10 4x60 m Žkm
15:20 4x100 m M
15:30 4x100 m Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu na stadionu.