Malá cena Chebu

cheb

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SKP Union Cheb - z.s.

Datum

06.06.2020

Místo

Cheb (Břehnickí 27, Zlatá dráha v Poohří )

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Přibáň Jacek 777740235 ck.brigateam@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Učík
Technický ředitel Kastner Jan
Časomíru zajišťuje ŠAK Chodov
Výsledky zpracoval ŠAK Chodov

Startují

ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2013
ročníky 2009 - 2010

ročníky narození –  ročníky 2009, 2010, 2011,.2012, 2013

pouze registrovaní atleti v ČAS !


 

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m př., skok z místa, raketka
Atletická minipřípravka-hoši 60 m př., skok z místa, raketka
Atletická přípravka-dívky 60 m př., skok z místa, raketka
Atletická minipřípravka-dívky 60 m př., skok z místa, raketka

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Disciplíny:               Víceboj –60m přek.(malé) – ročníky 2009-10 postavené - další kategorie překážky jsou položené), skok do dálky z místa  (2 pokusy),  raketka (2 pokusy)               

Ceny:                        první tři ve víceboji z každé kategorie obdrží medaile a prvních šest sladkou odměnu.                                 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí se mohou upravovat.

 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu a kluby musí odhlásit nepřítomné závodníky předem nejpozději do 9,30 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 4.6.2020 do 22.00 hodin.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 6.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. EleH 60 m př. EleHm skok z místa EleZ
10:25 60 m př. EleZ 60 m př. EleZm skok z místa EleZm raketka EleH
10:45 raketka EleHm
11:00 skok z místa EleH raketka EleZ
11:20 skok z místa EleHm raketka EleZm
12:45 vyhlášení výsledků
Snímek obrazovky (264)