SPOLU NA STARTU Solnice

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Solnice,z.s. atletický stadion Města Solnice

Datum

01.06.2020

Místo

Solnice (Komenského 594, 517 01 Solnice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Milan Hrubý 605744071 sksolnice@mujbox.cz
Hlavní rozhodčí David Pross

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Závody se řídí nařízením vlády ČR o maximálním počtu 100 účastníků 

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 30.5.2020 do 31.5.2020

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
00:00 16,00 běh na 60 m, 16.30 hod míčkem, 17,15 skok do dálky
SPOLU_paticka2