Memoriál Zuzky Krejčové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Slovan Liberec, z.s.

Datum

19.06.2020

Místo

Liberec (Sport park Liberec - Jeronýmova ulice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Šebelka 774199543 atletika.lib@volny.cz
Hlavní rozhodčí Kateřina Nohýnková
Technický ředitel František Párys 732746808 frant.parys@post.cz
Lékař VZS Petr Jenka 603203105
Časomíru zajišťuje Matěj Chvála 733383364 gorannit@centrum.cz
Výsledky zpracoval Mgr. Petr Jeřábek 608280509 atletika.lib@volny.cz

Startují

ročníky 1960 - 2007
ročníky 1960 - 2007

Soutěže

Muži 60 m, 100 m, 200 m, 1500 m, tyč, sprint. tr
Ženy 60 m, 100 m, 200 m, 800 m, tyč, sprint. tr

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Základní výšky ve skoku o tyči: muži 320 cm, ženy 240 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v rozhlasové kabině na tribuně od 15:30 hodin. Přihlášky nejpozději potvrdit 30 minut před startem disciplíny.

Startovné

Startovné 80,- Kč za každou disciplínu, 200,- Kč za sprinterský trojboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.6.2020 12:00 do 18.6.2020 20:00 hodin.

Výdej startovních čísel

Každý závodník, resp. každá závodnice, zúčastněný na bězích 800m a 1500m musí mít v průběhu soutěže startovní číslo, které obdrží na startu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno i na závodní ploše atletického stadionu, mimo dobu probíhání disciplín.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat v rozhlasové kabině na tribuně. U disciplíny proběhne prezentace 15 minut před startem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v objektu pod tanečním studiem A-styl na protější rovince, a to jak pro závodníky tak i závodnice. 
Dále je možnost využít šatny a WC na tribuně.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na zadní straně rozhlasové kabiny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje Vodní záchranná služba Petr Jenka, v průběhu závodu v cílovém prostoru u domečku s nářadím. 

Časový pořad

pátek, 19.6.2020

Čas Disciplíny
16:30 60 m Ž Běh tyč M tyč Ž sprint. tr Ž
16:45 60 m M Běh sprint. tr M
17:15 100 m Ž Běh
17:30 100 m M Běh
18:00 800 m Ž Běh
18:15 200 m Ž Běh
18:30 200 m M Běh
18:45 Vyhlášení vítězek MZK
19:00 1500 m M Běh
19:30 Vyhlášení vítězů sprint. trojbojů, skoku o tyči a 1500 m

Další informace

Ceny: Hlavní závod běh na 800 m ženy bez rozdílu kategorií

I.místo   Kč 15.000,-

II.místo  Kč 3.000,-

III.místo Kč 2.000,-

IV.místo Kč 1.500,-   V.místo Kč 1.200,-   VI. Kč 1.000,-   VII.místo Kč 800,-   VIII.místo Kč 600,-

Cenou ve výši Kč 5.000,- bude odměněna nejlepší závodnice mládežnických kategorií (ročník nar. 2001 a mladší).

Podmínkou pro vyplacení plných cen je splnění limitu 2:16,62 (osobní rekord Zuzany Krejčové). 
V opačném případě se ceny krátí o 50%.

Dále budou vyhlášeny a odměněny vítězky jednotlivých věkových kategorií.

Všechny účastnice běhu na 800 m obdrží upomínkový dárek.

Ceny v rámcových závodech (sprinterský trojboj mužů a žen, skok o tyči mužů a žen, 1500 m mužů)

I.místo   Kč 500,-   II.místo   Kč 300,-   III.místo   Kč 200,-