Mikromítink ČAS

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

05.06.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 2891/86, 70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Černý Vladimír
Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Ing. František Fiala
Technický ředitel Vlková Lucie
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 110 m př., koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m př., koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., výška, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 60 m, 150 m, 300 m, 500 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.

Všechny běhy se běží na čas, bez postupu do finále, nasazení do běhu provede technický delegát podle výkonnosti bez ohledu na kategorie.

Při společném závodu více kategorií v technických disciplínách postupuje do finále nejlepších 8 závodníků bez ohledu na kategorii.

Ve vrhačských disciplínách jsou váhy nářadí podle kategorie.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 13,00 hod.

Startovné

Startovné 100,-Kč za osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 29.5.2020 do středy 3.6.2020 do 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v určeném prostoru.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli a provedený výběr zveřejní pořadatel ve čtvrtek 4.6.2020 na webu ČAS.

 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

pátek, 5.6.2020

Čas Disciplíny
14:30 koule 5kg Dci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
15:10 100 m př. Ž 100 m př. Jky 100 m př. Dky dálka M
15:20 110 m př. M 110 m př. Dci 110 m př. Jři
15:30 60 m M výška Ž koule 3kg Dky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
15:50 60 m Ž
16:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
16:15 300 m M 300 m Ž dálka Ž
16:30 koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
16:40 800 m M 800 m Ž
17:00 500 m M 500 m Ž
17:15 trojskok M
17:30 150 m M výška M koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři oštěp 800g M
17:40 150 m Ž
18:00 3000 m M

Další informace

Pořadatel si vyhrazuje právo úpravy časového pořadu, na základě provedeného výběru startujících a konečné prezentace.