1. Den sprintu a překážek v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

07.06.2020

Místo

Rudná (Masarykova 878/115, 252 19 Rudná)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ing. Lukáš Lebr
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Hlasatel Jakub Žák
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m
Atletická přípravka-dívky 60 m
Žáci 60 m, 150 m, 100 m př., 4x60 m, koule 4kg
Ml. žáci 60 m, 150 m, 60 m př., 4x60 m, koule 3kg
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 60 m př., 4x60 m, koule 2kg
Žákyně 60 m, 150 m, 100 m př., 4x60 m, koule 3kg

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku a dálku.
Prezentaci závodníků a závodnic bude provádět startér. Štafetový běh na 4 X 60 m ml. žactvo bude v složení 2 dívky a 2 chlapce. Vložení závod ve vrhu kouli pro mladší a starší žactvo bude probíhat na sektoru v severní častí areálu. Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16 v bězích na 60m, 60m př., 100 m př. a 12 na 150 m. Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ v sobota 6.6.2020 v 19.00 hod. V případě škrtů bude pořadatel škrtat nejdříve závodníky z cizích oddílů se slabší výkonností, když současně upřednostní domácí závodníky. Orientační kapacita závodu je 90 závodníků.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v cílovém pavilonu od 10:30 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná 40,- Kč/disciplina. Ostatní 80,- Kč/disciplina. Přihlášky na místě 150,- Kč/ disciplina. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od  27.05.2020 do 06.06.2020 anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do soboty 6.06.2020 do 18 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem). 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Na místě je mobilní WC.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  10.50 hod.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu určuje vedoucí závodní kanceláři.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové strance Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

neděle, 7.6.2020

Čas Disciplíny
11:00 60 m př. Žkm Finále
11:15 60 m př. Žcm Finále
11:30 100 m př. Žky Finále
11:35 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále
11:40 100 m př. Žci Finále
11:50 60 m EleZ Finále
12:00 60 m EleH Finále
12:05 koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále
12:10 60 m Žkm Finále
12:20 60 m Žcm Finále
12:30 60 m Žky Finále
12:40 60 m Žci Finále
12:50 150 m Žkm Finále
13:00 150 m Žcm Finále
13:10 150 m Žky Finále
13:20 150 m Žci Finále
13:30 4x60 m Žkm Finále
13:40 4x60 m Žcm Finále
13:50 4x60 m Žky Finále
14:00 4x60 m Žci Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19

V každém okamžiku může být na stadionu maximálně 100 osob = 90 závodníků dohromady. O případném vyřazení závodníků přesahující počet 90 rozhodne ředitel závodu po ukončení přihlášek. 

Není možné, aby se závodník před i po své disciplíně zdržoval v prostorách dráhy. Pro rozcvičování proto využívejte označené prostory.

Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož popud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.