Mistrovství Moravy a Slezska mužů, žen, juniorů a dorostu

Logo_AK_ČAS_Mesto_Kraj_malé

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Olomouc z. s.

Datum

02.08.2020

Místo

Olomouc (stadion TJ Lokomotiva Olomouc, 17. listopadu 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dočkal Drahoslav 608 668 855 dockal@atletikaolomouc.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Jana Trnečková
Technický ředitel Uhlíř David 737 572 927 daviduhl@post.cz
Lékař ČČK
Časomíru zajišťuje AK Olomouc z.s.

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky budou stanoveny podle výkonnosti a počtu přihlášených na místě.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v 8:00 hod. v kanceláři Atletického klubu Olomouc v 1. patře atletické haly. 

Přihlášky

Podávají atletické oddíly a kluby na webové stránce ČAS www.atletika.cz a to od pondělí 20.července 2020 do pátku 31.července 2020 do 24.00 hodin. Způsob přihlášky je stejný jako na Mistrovství ČR, nebude se provádět prezentace.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze v atletickém tunelu. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži za cílem.

Svolavatelna

Každý atlet se musí osobně prezentovat u technických soutěží nejpozději 20 min. u vrchníka soutěže přímo v sektoru, u běhů nejpozději 10 min. na startu disciplíny. Atleti jsou při pohybu na stadionu, vrhačské loučce a tréninkové rozcvičovací rovince respektovat zásady bezpečnosti, nevstupovat do závodní dráhy resp. dopadových ploch sektorů vrhů a hodů.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1. patře atletické haly a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení a k osobní hygieně. Nenechávejte v nich žádné své věci, za případné ztráty pořadatel neručí. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli a budou zveřejňovány online na webu ČAS. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude přítomna po celou dobu závodu na začátku hlavní tribuny a bude označena červeným křížem. 

Časový pořad

neděle, 2.8.2020

Čas Disciplíny
09:30 dálka Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Jky Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 700g Dci Finále
10:00 100 m př. Dky Finále výška Dky Finále tyč Dci Finále tyč M Finále tyč Jři Finále
10:10 100 m př. Jky Finále 100 m př. Ž Finále
10:25 110 m př. Dci Finále
10:35 110 m př. Jři Finále kladivo 5kg Dci Finále
10:45 110 m př. M Finále oštěp 500g Dky Finále
10:50 dálka Jři Finále dálka M Finále
11:00 100 m Dky Rozběh
11:10 100 m Jky Rozběh 100 m Ž Rozběh
11:20 100 m Dci Rozběh
11:30 100 m Jři Rozběh
11:40 100 m M Rozběh výška Jky Finále výška Ž Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále
11:55 800 m Dky Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále
12:05 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále
12:10 dálka Dky Finále
12:20 800 m Dci Finále
12:30 800 m M Finále 800 m Jři Finále
12:50 100 m Dky Finále koule 3kg Dky Finále
13:00 100 m Ž Finále 100 m Jky Finále tyč Dky Finále tyč Jky Finále tyč Ž Finále oštěp 800g Jři Finále oštěp 800g M Finále
13:10 100 m Dci Finále výška M Finále výška Jři Finále
13:20 100 m Jři Finále
13:30 100 m M Finále dálka Jky Finále dálka Ž Finále
13:45 400 m Dky Finále 400 m Jky Finále 400 m Ž Finále
13:55 400 m Dci Finále koule 4kg Jky Finále koule 4kg Ž Finále disk 1,5kg Dci Finále
14:05 400 m Jři Finále 400 m M Finále
14:20 4x100 m Dky Finále 4x100 m Jky Finále 4x100 m Ž Finále
14:30 4x100 m Dci Finále 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále
14:45 2000 m př. Dky Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále
14:50 trojskok Dci Finále
15:00 2000 m př. Dci Finále disk 1kg Jky Finále disk 1kg Ž Finále
15:20 3000 m př. Ž Finále 3000 m př. Jky Finále výška Dci Finále
15:40 3000 m př. M Finále 3000 m př. Jři Finále
16:00 300 m př. Dky Finále trojskok M Finále trojskok Jři Finále disk 1kg Dky Finále
16:10 300 m př. Dci Finále koule 5kg Dci Finále
16:25 400 m př. Jky Finále 400 m př. Ž Finále
16:35 400 m př. Jři Finále 400 m př. M Finále
16:50 3000 m Dky Finále 3000 m Jky Finále 3000 m Ž Finále
17:05 trojskok Dky Finále
17:10 3000 m Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
17:30 5000 m Jři Finále 5000 m M Finále
17:55 200 m Dky Finále 200 m Jky Finále 200 m Ž Finále
18:10 200 m Dci Finále trojskok Ž Finále trojskok Jky Finále
18:20 200 m Jři Finále 200 m M Finále
18:35 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
18:50 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
19:05 4x400 m Dky Finále 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
19:15 4x400 m Dci Finále 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále

Parkování

Parkoviště stadionu TJ Lokomotiva Olomouc je kapacitně omezeno. Využijte prosím převážně přilehlé parkoviště TJ Sokol Olomouc.

Další informace

Medaile a diplomy budou průběžně vydávány na označeném místě.

Změna časového programu možná, podle počtu přihlášených atletů. 

Doporučení zdravotní sekce trenérské rady čas k případnému kontaktu s pozitivně testovanými osobami na covid-19

Zdravotní sekce Trenérské rady ČASu doporučuje všem účastníkům atletických soutěží, aby v případě, že v jejich okolí se vyskytla osoba, která onemocněla Covid–19, nebo která byla pozitivně testována na Covid-19, aby postupovali níže uvedeným způsobem.

Postup při kontaktu s pozitivně testovanou osobou na Covid-19

  1. 1.      Nepřímý kontakt

Pokud jste nebyli s pozitivně testovanou osobou na Covid – 19 v přímém kontaktu (např. pobyt v uzavřených prostorách déle než 15 minut) v posledních 14 dnech a nebyla na Vás uvalena karanténa, doporučujeme, abyste v případě účasti na atletické soutěži předložili pořadateli ihned po příchodu vyplněné a podepsané čestné prohlášení – formulář čestného prohlášení je v přiloženém souboru.

  1. 2.      Přímý kontakt

Pokud jste byli s pozitivně testovanou osobou na Covid-19 v přímém kontaktu v posledních 14 dnech a nebyla Vám nařízena hygienickou stanicí karanténa, doporučujeme absolvování testu na Covid-19, aby se minimalizovalo šíření této nemoci s tím, že výsledek testu by neměl být starší než 48 hodin od začátku závodu.

Všechny atletické oddíly, v jejichž řadách se vyskytne případ onemocnění, nebo pozitivního testování na Covid–19 žádáme, aby o této skutečnosti neprodleně informovaly příslušné hygienické stanice – viz https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/ a zaslali tuto informaci e mailem na Český atletický svaz atletika@atletika.cz a pořadatele soutěží, kterých se jejich členové v nejbližších 14 dnech zúčastní.  

Bližší info aktuální situaci a opatřeních v souvislosti s Covid–19 na https://koronavirus.mzcr.cz/  

Formulář čestného prohlášení zde: 

 

MUDr. Karolína Velebová
vedoucí lékařka reprezentace