Mikromítink ČAS

Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje ASK Slavia Praha

Datum

10.06.2020

Místo

Praha - Eden (Atletický stadion SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10, 100 00 Praha 10 - Vršovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Petr Novotný 604 966 898 petrnslavia@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Svatopluk Kubíček
Technický ředitel Mgr. Petr Šarapatka
Časomíru zajišťuje Ing. Michal Šmahel
Výsledky zpracoval Mgr. Ing. Kateřina Turková

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Startují muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky, kteří byli k účasti:

-  nominováni trenérskou radou ČAS,

- přihlášeni atletickými kluby a oddíly a jejichž přihláška nebyla pořadatelem odmítnuta,

prezentovali se nejpozději 60 minut před začátkem příslušné soutěže v závodní kanceláři a uhradili zde stanovené startovné.

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den závodů ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají atletické kluby a oddíly.

 

Soutěže

Dorostenci 110 m př., disk 1,5kg
Dorostenky 100 m př.
Junioři 110 m př., disk 1,75kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 110 m př., trojskok, disk 2kg
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., trojskok, disk 1kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Závodí se podle Pravidel atletiky.

Všechny soutěže se uskuteční na atletickém stadionu SK Slavia Praha, který má 400 m dlouhou polyuretanovou dráhu, 8 drah na obvodu i v rovince a polyuretanové sektory pro trojskok a oštěp.

Vstup na závodní plochu atletického stadionu SK Slavia Praha je povolen pouze závodníkům a závodnicím, a to až 20 minut před zahájením jejich soutěže, rozhodčím a správním činovníkům.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 15.00 hodin v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Startovné

Je stanoveno na 50 Kč pro závodníky a závodnice - členy ASK Slavia Praha, a 100 Kč pro závodníky a závodnice - členy ostatních atletických klubů a oddílů, za každý přihlášený start a hradí se nejpozději 60 minut před začátkem soutěže v závodní kanceláři v horní části atletického stadionu SK Slavia Praha.

Závodníci a závodnice nominovaní trenérskou radou ČAS startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) v sekci "Kalendář akcí", a to do pondělí 8. 6. 2020 do 23.59 hodin.

Pořadatel má právo přihlášku závodníka, resp. závodnice, z výkonnostních důvodů odmítnout.

Seznam závodníků, resp. závodnic, jejichž přihláška byla odmítnuta, bude zveřejněn v úterý 9. 6. 2020 na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Výdej startovních čísel

Startovní čísla se vydávají v závodní kanceláři v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha po úhradě startovného.

Každý závodník, resp. každá závodnice, obdrží jedno startovní číslo, která musí mít v průběhu soutěže připevněno, a to bez možnosti jejich jakékoliv úpravy na prsou.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo atletický stadion SK Slavia Praha, např. na vrhačské louce nad atletickým stadionem SK Slavia Praha.

Z bezpečnostních důvodů není povoleno rozcvičování na rovince v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 45 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Svolavatelna

Prezentaci závodníků a závodnic budou provádět u běžeckých soutěží startér a u soutěží v poli příslušní vrchníci, prezentace bude ukončena 10 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Budou k dispozici od 15.00 hodin v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha stejně jako sprchy a WC, přičemž využít je lze pouze při dodržení stanovených hygienických podmínek.

Za věci odložené v šatnách pořadatel neručí!

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha a po skončení závodů zveřejněny na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz).

Doping

Všichni závodníci, resp. závodnice, jsou povinni, resp. povinny, podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovými komisaři, kteří se jim prokáží platným průkazem dopingového komisaře a pověřovacím dopisem, vyzváni, resp. vyzvány. Dopingová kontrola bude probíhat v tribuně atletického stadionu SK Slavia Praha, a to v prostoru sauny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna v horní části tribuny atletického stadionu SK Slavia Praha.

Časový pořad

středa, 10.6.2020

Čas Disciplíny
16:30 disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
17:00 100 m př. Dky
17:10 100 m př. Ž
17:30 110 m př. Dci trojskok M disk 1kg Ž
17:40 110 m př. Jři
17:50 110 m př. M
18:00 100 m Ž
18:15 100 m M
18:30 400 m Ž disk 2kg M
18:45 400 m M
19:00 800 m Ž trojskok Ž
19:15 800 m M
19:30 200 m Ž oštěp 600g Ž
19:45 200 m M
20:15 3000 m Ž 3000 m M

Stravování

V průběhu závodů je možno ke stravování využít restauraci Na Pozemním hokeji Slavia.

Parkování

Z rozhodnutí představenstva SK Slavia Praha je vjezd do areálu SK Slavia Praha ve Vršovicích zpoplatněn, cena parkovného je 40 Kč za každou započatou hodinu.

Další informace

Časový pořad může být upraven podle počtu startujících závodníků a závodnic.

V trojskoku je vzdálenost odrazového břevna od bližšího okraje doskočiště stanovena na 11 m pro soutěž mužů a 9 m pro soutěž žen.

Mgr. Petr Novotný

ředitel závodů