1. kolo KPD juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek Libereckého kraje

LIAZJ

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

13.06.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dušan Molitoris
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Řídící soutěže družstev Roman Málek, Petr Šindelář
Výsledky zpracoval Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Závodník kategoríí mládeže může startovat v jednom stupni soutěže pouze za jedno družstvo mládeže.

Je povolen start mužů a žen jako vložené závody.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m
Muži 400 m
Ženy 100 m, 400 m, 800 m, 3000 m, výška, dálka, trojskok

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

ČASOVÝ POŘAD MŮŽE BÝT PODLE POČTU PŘIHLÁŠENÝCH UPRAVEN.

Soutěž v hodu kladivem proběhne ve vrhačském areálu Srnčí důl. Je možné, že po dohodě s rozhodčími, technickými delegáty  a vedoucími družstev proběhne zde soutěž i v hodu diskem a ve vrhu koulí.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1  od 8:30 hodin. V 9:15 hodin bude ukončena prezentace, kdy je potřeba nahlásit změny (pouze škrty).

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od pátku 5.června 2020 do pátku 12. června 2020 do 20:00 hodin.

Starty mimo soutěž družstev nejsou povoleny.

Štafety budou přihlášeny v den závodu na formuláři, který dodá závodní kancelář.

 

Šatny

Jsou k dispozici v hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Budou vyvěšeny na tabulích u vstupu do haly.
Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Budou průběžně vyvěšovány na tabulích u vstupu do atletické haly. Kompletní výsledky budou zveřejněny ihned po skončení závodů na webových stránkách ČAS atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 13.6.2020

Čas Disciplíny
09:30 chůze 3000m Dky chůze 3000m Jky chůze 3000m Dci chůze 3000m Jři
10:00 100 m Dky Rozběh výška Dci výška Jři kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
10:05 100 m Jky Rozběh 100 m Ž VZ dálka Dky
10:10 100 m Dci Rozběh
10:15 100 m Jři Rozběh
10:30 800 m Dky 800 m Jky 800 m Ž VZ
10:35 800 m Dci 800 m Jři
10:45 100 m př. Dky
10:55 100 m př. Jky
11:00 koule 3kg Dky koule 4kg Jky
11:05 110 m př. Dci dálka Jky dálka Ž VZ
11:15 110 m př. Jři tyč Dci tyč Jři oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
11:25 100 m Dky Finále
11:30 100 m Jky Finále
11:35 100 m Dci Finále
11:40 100 m Jři Finále dálka Dci
11:50 400 m Dky
11:55 400 m Jky 400 m Ž VZ
12:00 400 m Dci výška Dky výška Jky výška Ž VZ
12:10 400 m Jři 400 m M VZ
12:15 koule 5kg Dci koule 6kg Jři disk 1kg Dky disk 1kg Jky
12:25 3000 m Dky 3000 m Jky 3000 m Dci 3000 m Jři 3000 m Ž VZ
12:35 dálka Jři
12:55 300 m př. Dky
13:05 300 m př. Dci
13:15 400 m př. Jky tyč Dky tyč Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři
13:25 400 m př. Jři
13:30 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky
13:40 200 m Dky trojskok Dky trojskok Dci trojskok Jři trojskok Jky trojskok Ž VZ
13:50 200 m Jky
14:00 200 m Dci
14:10 200 m Jři
14:25 1500 m Dky 1500 m Jky
14:35 1500 m Dci 1500 m Jři
14:45 4x100 m Dky
14:50 4x100 m Jky
14:55 4x100 m Dci
15:00 4x100 m Jři

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19 budou vyvěšena  u vchodu do haly a u vchodu do stadionu na vývěsní tabuli.

U vchodu do haly i u vchodu na stadion bude umístěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ PŘEDEPSANÝCH HYGIENICKÝCH NAŘÍZENÍ!!!