Bežecký dvojboj přípravek

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

15.06.2020

Místo

Rudná (Masarykova 878/115)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Jiřina Horniaková
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2017
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 500 m
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 500 m
Atletická přípravka-dívky 60 m, 500 m
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 500 m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 16.00 hod.

Startovné

Za dvojboj bude vybíráno 40,- Kč (20 Kč/disciplína) pro domací klub Atletik Rudná, ostatní 80,- Kč (40 Kč/disciplína).

Přihlášky

Přihlášky zasílají oddílí na email arzavody@seznam.cz do 14.6.2020 19:00 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu (pokud je dítě členem).

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Na místě je mobilní WC.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

pondělí, 15.6.2020

Čas Disciplíny
16:15 60 m EleZ 60 m EleZm
16:30 60 m EleHm 60 m EleH
16:45 500 m EleZm 500 m EleZ
17:00 500 m EleH 500 m EleHm

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci.

Další informace

Disciplíny v dvojboje: 60 m, 500m. 

Vstup na  závodní plochu: Vstup na závodní plochu mají pouze prezentovaní závodníci, rozhodčí, pořadatelé a technická četa. Vstup trenérů, rodičů a dalších osob na plochu atletické dráhy není připustna.

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19

V každém okamžiku může být na stadionu maximálně 100 osob = 90 závodníků dohromady. 

Pro rozcvičování využívejte označené prostory. Dvojboj /kriket, dálka/ dnešní dvojboj /60m, 500m/ se sečtou a budou vyhlašení výtěze. První šest závonicí v kategorie dostanou diplom první tři medaile a diplom.

Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož popud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.