1.kolo atletických přípravek Olomouckého kraje

loga propozic

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletický klub Prostějov, z. s.

Datum

02.06.2020

Místo

Prostějov (školní stadion RG a ZŠ města Prostějova, Studentská 2)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Dalibor Ovečka
Hlavní rozhodčí PhDr. Antonín Bůžek
Řídící soutěže družstev Tomáš Dočkal
Hlasatel Milan Čečman
Časomíru zajišťuje Atletický klub Prostějov, z. s.
Výsledky zpracoval Michal Esterka

Startují

ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 40 y, 60 m, 800 m, 4x60 m, dálka, kriket, raketka
Atletická přípravka-dívky 40 y, 60 m, 600 m, 4x60 m, dálka, kriket, raketka

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. V technických disciplínách 3 pokusy. Skok daleký měřen z místa odrazu.

Počet závodníků v jednotlivých družstvech omezen na 13, z důvodů dodržení max. počtu 300 osob na akci. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v cílové buňce od 13.30 hodin

Přihlášky

Podávají oddíly na email mesterka@post.cz, a to nejpozději do 29.5.2020, 20:00

Šatny

NEBUDOU PŘI SOUTĚŽI K DISPOZICI.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zajištěna studenty SZŠ

Časový pořad

úterý, 2.6.2020

Čas Disciplíny
15:00 4x60 m EleZ kriket EleH
15:05 40 y EleH 40 y EleZ raketka EleZ raketka EleH
15:10 4x60 m EleH dálka EleZ
15:20 60 m EleH
16:00 kriket EleZ
16:20 60 m EleZ dálka EleH
16:50 600 m EleZ
17:00 800 m EleH

Další informace

Vedoucí družstev odevzadají v den závodu podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění od všech účastníků a budou u svých svěřenců dbát na dodržování aktuálních vládních nařízení.