KP jednotlivců M, Ž, D, J

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub A. C. TEPO Kladno

Datum

13.06.2020

Místo

Kladno (Městský stadion - Sletiště, Sportovců 456, Kladno)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Klesnil Jiří 603815534 atletika.kladno@seznam.cz
Ředitel závodu Klesnil Jiří
Hlavní rozhodčí Jakub Kubálek
Hlasatel Jánský Radek
Lékař Eliášová Viktorie
Časomíru zajišťuje Hevessy Karel

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Startují pouze závodníci a závodnice, kteří jsou členy klubů a oddílů Středočeského krajského atletického svazu.

Není přípustný start žactva.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g, chůze 3000m
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g, chůze 3000m
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 3000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 Přihlášky na místě nebudou akceptovány.

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 8:00 hodin v horní části tribuny.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 2.6.2020 do 11.6.18:00 hodin.

Rozcvičování

Rozcvičování mimo plochu stadionu v přilehlém lesoparku, v případě nepříznivého počasí v atletické hale v

areálu stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v atletické hale. Šatny slouží pouze k převlečení,

pořadatel neručí za odložené věci v šatnách.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení

výsledků této soutěže na informační tabuli v horní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu

rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).

Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího

jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 13.6.2020

Čas Disciplíny
09:00 kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M
10:00 110 m př. M tyč Dci tyč M tyč Jři dálka Ž dálka Jky dálka Dky
10:10 110 m př. Jři
10:20 110 m př. Dci kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Ž kladivo 4kg Jky
10:30 100 m př. Ž 100 m př. Jky
10:40 100 m př. Dky
10:50 3000 m M 3000 m Jři 3000 m Dci
11:05 3000 m Ž 3000 m Jky 3000 m Dky
11:22 1500 m M 1500 m Jři 1500 m Dci
11:30 1500 m Ž 1500 m Jky 1500 m Dky
11:40 800 m M 800 m Jři 800 m Dci oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
11:50 800 m Ž 800 m Jky 800 m Dky výška M výška Jři výška Dci tyč Ž tyč Jky tyč Dky dálka M dálka Jři dálka Dci
12:05 100 m M
12:10 100 m Jři
12:20 100 m Dci
12:30 100 m Ž 100 m Jky
12:40 100 m Dky
12:55 400 m M 400 m Jři 400 m Dci oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:05 400 m Ž 400 m Jky 400 m Dky
13:20 400 m př. M 400 m př. Jři výška Ž výška Jky výška Dky trojskok Dky trojskok Jky trojskok Ž
13:30 400 m př. Ž 400 m př. Jky
13:40 300 m př. Dky
13:50 300 m př. Dci
14:05 200 m Dci 200 m Jři 200 m M koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
14:25 200 m Dky 200 m Jky 200 m Ž
14:35 trojskok M trojskok Jři trojskok Dci
14:50 4x100 m M 4x100 m Jři 4x100 m Dci
15:05 4x100 m Ž 4x100 m Jky 4x100 m Dky
15:15 koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
15:25 chůze 3000m Dky chůze 3000m Jky chůze 3000m Ž chůze 3000m M chůze 3000m Jři chůze 3000m Dci