Oddílový víceboj přípravek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Datum

03.06.2020

Místo

Plzeň (Koterovská 133, Plzeň-Slovany)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Sutnar Aleš 607758071 a.sutnar@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Josef Čeliš
Technický ředitel Kraus Jan
Lékař Prokopová Karolína 607 279 458 mgr.prokopova@seznam.cz
Výsledky zpracoval Prokop Šimon, Prokopová Karolína

Startují

ročníky 2011 - 2015
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2015
ročníky 2009 - 2010

Kategorie přípravka jsou EleH- hoši, EleZ- dívky,  ročníky 2009-2010

EleHm-hoši, EleZm- dívky, ročníky 2011-2012, včetně miniškolky 2013-2015

Kategorie minipřípravka bude rozdělena na minipřípravku 2011-2012 a miniškolku 2013-2015. Vyhlášeny a oceněny budou zvlášť.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši trojboj
Atletická minipřípravka-hoši trojboj
Atletická přípravka-dívky trojboj
Atletická minipřípravka-dívky trojboj

Technická ustanovení

Na technických disciplínách: skok do dálky, skok z místa miniškolka, hod kriketovým míčkem, hod tenisákem miniškolka-  budou 3 pokusy.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 14:30 hodin.

Startovné

Pro členy klubu zdarma. Pro cizí závodníky 100 Kč na osobu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to registrovaní a i neregistrování.

Časový pořad

středa, 3.6.2020

Čas Disciplíny
15:00 60m EleH dálka EleHm kriket EleZm trojboj EleH trojboj EleZ trojboj EleHm
15:20 60m EleZ trojboj EleZm
15:40 dálka EleH kriket EleZ 60m EleHm
16:00 60m EleZm
16:30 dálka EleZ kriket EleHm
17:00 kriket EleH
17:10 dálka Ele Zm
18:00 Vyhlášení výsledků