Krajský přebor družstev staršího žactva - 1. kolo

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

06.06.2020

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Stanislav Gryc +4207360540478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lenka Baronová
Řídící soutěže družstev Bohuslava Váňová
Časomíru zajišťuje p. Veselý
Výsledky zpracoval p. Veselý

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci  podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěžě JčKAS. Porada vedoucích družstev v 9.15 hod. v dolní části tribuny.

Běh na  3 000m žáků je současně Krajským přeborem jednotlivců-

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena od 08.45 hod. v dolní části tribuny na stadionu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 29.5. do 04.06. do 20.00 hod., na místě pouze přihlášky štafet a škrty v přihláškách nejpozději do 9.15 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a bude omožněno na antukovém hřišti za atletickým oválem, popřípadě možno využít přilehlých ploch mimo stadion. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Místo vážení a měření bude viditelně označeno v garáži mezi šatnami.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu. Pozor slouží pouze k převlečení, nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 6.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žci výška Žci Finále dálka Žky Finále disk 1kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
10:15 100 m př. Žky
10:30 800 m Žci
10:45 800 m Žky
11:00 60 m Žci výška Žky Finále koule 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
11:20 60 m Žky
11:30 dálka Žci Finále
11:45 3000 m Žci Finále
12:00 1500 m Žky Finále tyč Žky Finále tyč Žci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
12:20 300 m Žci
12:35 300 m Žky
12:50 4x60 m Žci
13:00 4x60 m Žky

Parkování

K parkování využijte parkoviště u Všesportovní haly. Parkoviště u Sokolovny je zpoplatněné, v žádném případě nejezděte s autobusem ke stadionu hned za Dlouhým mostem, autobus se na parkovišti u stadionu neotočí.

Další informace

Na základě současné situace je každý učastník povinnen před vstupem na stadion použít desifenkci k ošetření rukou. Upozorňujeme na povinnost nosit roušku mimo ovál tzn. na tribuně a ostaní ploše stadionu. Na plochu stadionu bude umožněm vstup pouze závodníků, rozhodčím, technické četě a ŘP.