Krajský přebor jednotlivců staršího žactva

Znak1

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T. J. Sokol České Budějovice

Datum

20.06.2020

Místo

České Budějovice (Sokolský ostrov 1, 370 01 České Budějovice)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Bohuslava Váňová
Ředitel závodu Stanislav Gryc 420 736 540 478 stanislav.gryc@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bohuslav Rodina
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci  podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a brožury Atletické soutěže JčKAS. 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v dolní části tribuny od 8.45 hod.

Startovné

Pro závodníky JČKAS 50 Kč za individuální disciplínu (100 Kč za start MS)  - 50 Kč za štafetu (100 Kč za start MS). 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) od 08.6.2020 do 18.6.2020 do 20:00 hod. V den závodu budou provedeny pouze škrty, dohlašování závodníků není možné.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a bude umožněno na antukovém hřišti za atletickým oválem, popřípadě možno využít přilehlých ploch mimo stadion. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu. Místo měření a vážení náčiní bude označeno a bude probíhat od 08.45 hod. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici na stadionu a slouží pouze k převlečení.  Nenechávejte v šatnách cenné věci, pořadatel za případnou ztrátu neručí.

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v blízkosti měření a vážení načiní. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 100 m př. Žky výška Žky Finále dálka Žci Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále
10:10 100 m př. Žci
10:25 60 m Žky Rozběh
10:40 60 m Žci Rozběh
10:50 kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
10:55 800 m Žky
11:05 800 m Žci
11:20 60 m Žky Finále A výška Žci dálka Žky
11:30 60 m Žci Finále A
11:40 300 m Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
11:50 300 m Žci
12:00 1500 m Žky
12:10 1500 m Žci
12:25 150 m Žky
12:30 tyč Žky tyč Žci koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
12:40 150 m Žci
13:00 200 m př. Žky
13:10 200 m př. Žci
13:20 4x60 m Žky
13:30 4x60 m Žci
13:40 4x300 m Žky
13:50 4x300 m Žci