1. kolo OMD dorost, junioři Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj

Primární logotyp (500x500)

Pořadatel

Technicky zajišťuje Karlovarský krajský atletický svaz

Datum

27.06.2020

Místo

Karlovy Vary (Západní ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jacek Přibáň 777740235
Hlavní rozhodčí Jaroslav Vébr
Technický ředitel Lucie Markusková, Vít Mašek
Řídící soutěže družstev Pšajdl, Tipka
Lékař MUDr. Petr Pavelka
Časomíru zajišťuje Triatlet Karlovy Vary
Výsledky zpracoval Triatlet Karlovy Vary

Startují

ročníky 2001 - 2006
ročníky 2003 - 2006
ročníky 2001 - 2006
ročníky 2003 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 3000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 6kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí řídící pracovníci podle výkonnosti. Závodí se podle Pravidel atletiky, společného Soutěžního řádu zúčastněných krajů a tohoto rozpisu.


 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou upravovat.

 


Na hlavní závodní plochu mají vstup pouze závodníci a omezený počet trenérů, trenéři mají přístup pouze do vymezených prostorů u technických disciplín!!!. Trenéři budou dodržovat pokyny rozhodčích a respektovat je. Doprovod závodníků, fanoušci atp. pouze na tribuně ! 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v hlavní budově na stadionu od 9,00 hodin.

Řídící pracovníci: 

juniorky, dorostenky -  Václav Tipka, tel.728645620

junioři, dorostenci - Josef Pšajdl, tel. 728093594

Přihlášky

Předběžnou přihlášku podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 25.6.2020 do 20,00 hodin.


Definitivní přihlášku (pouze škrty) v závodní kanceláři do 9,30 hodin. 

Přihlášky štafet odevzdají vedoucí družstev ŘP na kartičce “přihláška k atletické soutěži “ také do 9,30 hodin. Sestavy štafet upřesní na odevzdaných kartičkách vedoucí družstev během závodního dne, čas bude vyhlášen.

Řídícím pracovníkům vedoucí družstev předloží soupisky, přehled startů + kartičky na štafety. V přehledu startujících je možné provádět pouze odhlášky. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno na stadionu s ohledem na probíhající soutěže a disciplíny. Před soutěžemi vrhů a hodů se závodníci na  disciplíně rozcvičují pouze pod dohledem rozhodčího ! 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí v čase 9 - 13 hodin předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu v hlavní budově na stadionu - v posilovně.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v budově na stadionu ve velmi omezené míře pouze k převléknutí. 

Pořadatel neručí za případné ztráty !

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli včetně průběžného pořadí soutěží družstev.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz online v průběhu závodu.

Časový pořad

sobota, 27.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Jky kladivo 5kg Dci kladivo 6kg Jři
11:00 110 m př. Jři výška Jři výška Dci dálka Jky dálka Dky
11:10 110 m př. Dci
11:25 100 m př. Jky 100 m př. Dky
11:50 800 m Jři 800 m Dci
12:00 800 m Jky 800 m Dky výška Jky výška Dky tyč Jky tyč Dky dálka Jři dálka Dci koule 3kg Dky koule 4kg Jky
12:15 100 m Jři Rozběh oštěp 700g Dci oštěp 800g Jři
12:25 100 m Dci Rozběh
12:35 100 m Jky Rozběh
12:45 100 m Dky Rozběh
13:00 400 m Jři
13:10 400 m Dci
13:15 tyč Jři tyč Dci
13:20 400 m Jky
13:30 400 m Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři oštěp 500g Dky oštěp 600g Jky
13:45 100 m Jři Finále
13:50 100 m Dci Finále
13:55 100 m Jky Finále
14:00 100 m Dky Finále
14:15 3000 m př. Jři
14:30 2000 m př. Dci
14:45 3000 m př. Jky
15:00 2000 m př. Dky
15:30 200 m Jři
15:40 200 m Dci
15:50 200 m Jky
16:00 200 m Dky
16:15 4x100 m Jři 4x100 m Dci
16:30 4x100 m Jky 4x100 m Dky

Stravování

Na stadionu bude otevřený stánek s občerstvením. 

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je přímo před vstupem na stadion.

Další informace

Startující závodníci musí mit platnou lékařskou prohlídku podle vyhl. MZ č. 391/2013, ne starší 12 měsíců.