SPOLU NA STARTU - Dvůr Králové n. L. II

SPOLU_top

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Dvůr Králové n/L,z.s.

Datum

01.06.2020

Místo

Dvůr Králové nad Labem (Letní stadion pod Hankovým domem)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Antonín Malich 732104052
Hlavní rozhodčí Václav Bartoška
Technický ředitel Ing. Oldřich Voňka 731218283 ovonka@mkinet.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2009 - 2011
ročníky 2009 - 2011

Soutěže

Atletická přípravka-hoši kriket
Atletická přípravka-dívky kriket
Žáci koule 4kg, disk 1kg
Ml. žáci koule 3kg
Ml. žákyně koule 2kg
Žákyně koule 3kg, disk 0,75kg

Technická ustanovení

Závod se řídí Nařízením vlády ČR o max. počtu 100 účastníků. Pořadatel si proto vyhrazuje právo na event. redukci počtu přihlášených. Na stadionu budou uplatněna platná pravidla o chování účastníků v době epidemie coronaviru.

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v pondělí 1.6. od 16:30 hodin v tribuně stadionu.

Startovné

50,- Kč za každý start pro závodníky z cizích oddílů. Závodníci TJ Dvůr Králové n. L. startovné neplati.

Přihlášky

Přihlášky se podávají e-mailem na ovonka@mkinet.cz do soboty 30. 5. 2020 do 20:00 nebo v den konání závodu v závodní kanceláři na stadionu do 17:00 hodin.

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat. 

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz popř. https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a https://koronavirus.mzcr.cz/

Časový pořad

pondělí, 1.6.2020

Čas Disciplíny
17:30 disk 0,75kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále kriket EleH Finále
18:00 koule 2kg Žkm Finále koule 3kg Žky Finále koule 3kg Žcm Finále koule 4kg Žci Finále kriket EleZ Finále
SPOLU_paticka2