Finále Krajské ligy atletických přípravek JmKAS

Hlavicka KLAP Slavkov II

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Atletika Slavkov u Brna, z.s.

Datum

19.09.2020

Místo

Slavkov u Brna

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jakub Navrátil 605260418 treneri.atletika@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Andrýsek
Řídící soutěže družstev Roman Weiter 774221176 romanweiter@seznam.cz
Výsledky zpracoval Petr Andrýsek

Startují

ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012
ročníky 2009 - 2012

Štafety startují smíšené - za každé družstvo 2 dívky a 2 hoši. Pořadí ve štafetě je libovolné.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket
Mix 4x60 m

Technická ustanovení

Dívky a hoši soutěží v disciplínách zvlášť, ale pro výsledek družstva se body dívek i hochů sčítají. V každé disciplíně boduje prvních 10 závodníků. Tradičně 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 pomocných bodů.

Omezení startů:

- Počet závodníků za družstvo v jedné disciplíně - 8 (max. 4 dívky a 4 chlapci), každý závodník závodí v max. 3 disciplínách (včetně štafety), za každé družstvo max. 2 štafety.

- Starty mimo soutěž a mimo bodování nebudou povoleny.

- Složení štafet je nutné nahlásit do 12:00 v závodní kanceláři.

Pro finálové utkání jsou povoleny tretry.

U skoku dalekého a hodu kriketovým míčkem mají všichni 3 soutěžní pokusy. Finále není.

U skoku dalekého se bude měřit z místa odrazu.

U kriketového míčku má každý 1 zkušební (neměřený) pokus, poté háže 3 hody za sebou. Přednost hodů mají ti, kteří přechází na následující disciplínu (tj. dívky na 60m, hoši na 300m)

U běhu na 60m a štafet se startuje z bloků. Běhy se budou nasazovat podle dosažených časů. U běhu na 300m bude hromadný start z čáry.

Štafety 4x60m, z každého družstva 2 dívky a 2 hoši, jejichž pořadí je libovolné.

S ohledem na rychlé zpracování výsledků doporučujeme, aby všichni závodníci a závodnice byli registrování v systému ČAS.

Vzhledem k počtu účastníků a průběhu závodu je možné, že se časový pořad bude mírně měnit.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v technickém zázemí v prostoru cílové rovinky od 9:00

Na místě je možné provádět pouze škrty!

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 11.9.2020 do 17.9.2020 22:00.

S ohledem na rychlé zpracování výsledků doporučujeme, aby všichni závodníci a závodnice byli registrování v systému ČAS.

Šatny

Šatny, toalety a sprchy jsou k dispozici v kabinách stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
 

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna ohlášením na Krajské stanici RZS.

Časový pořad

sobota, 19.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 kriket EleZ
10:10 60 m EleH
10:30 60 m EleZ dálka EleH
11:00 dálka EleZ
11:20 kriket EleH
12:10 300 m EleH
12:30 300 m EleZ
13:00 4x60 m Mix

Stravování

Na stadionu je možné zakoupit drobné občerstvení.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky je zajištěno v západní části stadionu - horní plocha škvárového hřiště. (Zdarma)