Mistrovství Jihomoravského kraje v chůzi

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

13.07.2020

Místo

Brno (Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Ing. Jiří Proch
Ředitel závodu Mgr. Jan Dvořák
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ladislav Zouhar
Hlasatel Ing. Jiří Proch
Lékař MUDr. Dominika Matysková
Režie David Mikulecký
Časomíru zajišťuje Jiří Marčík
Výsledky zpracoval Jiří Proch

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci chůze 2000m
Dorostenky chůze 1000m
Juniorky chůze 2000m
Junioři chůze 2000m
Muži chůze 3000m
Ženy chůze 3000m
Žáci chůze 1000m
Žákyně chůze 1000m

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena od 18.00 do 18.30 hodin u vstupu na stadion. Každý řádně přihlášený závodník a závodnice se před startem musí v závodní kanceláři odprezentovat jinak nebude moci startovat.

Startovné

70 Kč (3 €).

Členové klubů a oddílů Jihomoravského krajského atletického svazu startovné neplatí.

Přihlášky

se podávají od na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020 do 16 hodin. Neregistrovaní závodníci a závodnice, včetně cizinců podávají přihlášky stejným způsobem, použijí formulář pro neregistrované. Jiný způsob přihlašování nebude akceptován.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat v závodní kanceláři při prezentaci. Každý závodník a závodnice musí mít v průběhu závodu startovní číslo řádně připevněno.

Rozcvičování

Vzhledem k tomu, že před chodeckými závody bude probíhat 1. prázdninový mítink, rozcvičování na stadionu nebude umožněno. Chodci a chodkyně pro rozcvičení mohou použít okolních ulic, případně blízkou cyklostezsku.

Šatny

jsou k dispozici v budově pod hlavní tribunou. Za uložené věcu pořadatel neručí.

Výsledky

Výsledky budou vyvěšeny na informační tabuli v prostorách stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

je zajištěna.

Časový pořad

pondělí, 13.7.2020

Čas Disciplíny
19:00 chůze 1000m Žci chůze 1000m Žky chůze 1000m Dky
19:15 chůze 2000m Dci chůze 2000m Jky chůze 2000m Jři
19:30 chůze 3000m M chůze 3000m Ž

Parkování

V okolí stadionu je z důvodu probíhající výstavby významně omezena možnost parkování. Při příjezdu je nutno počítat s časovou rezervou.

Další informace

Mítink jsou součástí Moravsko slovenského chodeckého poháru. Více informací na https://www.mschp.cz/

 

LogoVelke