Otevřené Mistrovství Brna ve víceboji přípravek

Logo_AC_MSlavia (002)

Pořadatel

Technicky zajišťuje AC Moravská Slavia Brno, spolek

Datum

21.06.2020

Místo

Brno (Vojtova 1020/12c)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Jiří Proch 777136914 jproch@atletika.cz
Ředitel závodu Jan Dvořák 777892442 dvorak.jan.sps@gmail.com
Hlavní rozhodčí Ing. Marek Trojanec
Technický ředitel Ladislav Zouhar
Lékař Anna Freibergerová
Režie David Mikulecký
Časomíru zajišťuje Petr Marčík
Výsledky zpracoval Petr Marčík

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Startovat mohou pouze závodníci a závodnice registrovaní v ČAS.

Start závodníků a závodnic ročníku narození 2011 a 2012 bude umožněn pouze po dohodě s pořadatelem.

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 400 m, dálka, koule 2kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 400 m, dálka, koule 2kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky a podle těchto propozic.

Pořadatel si vyhrazuje právo aktualizace časového pořadu podle počtu přihlášených závodníků a závodnic.

Ve skoku dalekém a ve vrhu koulí bude mít každý závodník a závodnice tři soutěžní pokusy.

Tretry jsou povoleny.

Běh na 60 metrů se bude startovat z bloků, běh na 400 metrů z čáry.

Skok daleký se bude měřit z místa odrazu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena při vstupu na stadion od 8:00 do 9:00 hodin. Poté bude závodní kancelář uzavřena. Závodník a závodnice zde obdrží startovní číslo, bez něj nelze závod absolvovat.

Přihlášky

Podávají se na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 9. 6. do 18. 6. do 18 hodin.

Povolen bude start nejvýše 150 závodníků a 150 závodnic. Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášky v případě naplnění těchto počtů předčasně uzavřít, případně nadpočetné přihlášky vyřadit. Informace a seznamy vyřazených závodníků a závodnic budou zveřejněny 19. 6. v 17 hodin.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 8:00 do 9:00 v závodní kanceláři u vstupu na stadion. Pozdější výdej nebude umožněn. Bez startovního čísla nelze závod absolvovat.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v hlavní budově pod tribunou. Za odložené věci pořadatel neručí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli po 9. hodině v den závodu, tedy po výdeji startovních čísel a uzavření závodní kanceláře.

Závodníci a závodnice do jednotlivých běhů závěrečné disciplíny běhu na 400 metrů budou nasazováni podle bodového stavu po třech disciplínách. Do prvním běhů tedy budou zařazeni závodníci a závodnice z čela průběžného pořadí.

Výsledky

Výsledky jednotlivých disciplín budou vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Průběžný bodový stav bude vyvěšen po běhu na 60 metrů, skoku dalekém a vrhu koulí.

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na trubuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude zajištěna.

Časový pořad

neděle, 21.6.2020

Čas Disciplíny
09:00 Ukončení prezentace a vydávání startovních čísel
09:30 60 m EleH Běh dálka EleZ dálka EleH
10:00 koule 2kg EleH koule 2kg EleZ
11:00 60 m EleZ Běh
12:30 400 m EleH
13:00 400 m EleZ
13:30 Závěrečný ceremoniál

Parkování

V okolí stadionu z důvodu výstavby na ulici Vojtova jsou ztížené podmínky pro parkování. Pro příchod na stadion a do závodní kanceláře proto počítejte s časovou rezervou.

Další informace

Při závěrečném ceremoniálu všichni závodníci a závodnice, kteří absolvují celý víceboj obdrží účastnický list. První tři pak medaile a diplomy. Mistr a mistryně Brna ve víceboji atletických přípravek obdrží funkční tričko MISTR BRNA.

LogoVelke