3. kolo I. ligy mužů a žen, skupina B

ska_ws-oříznuté

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl TJ Sokol Kolín-atletika

Datum

22.08.2020

Místo

Kolín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Tuček 724031806 jiri.tucek@email.cz
Hlavní rozhodčí Josef Holub
Technický ředitel Martin Radikovský
Řídící soutěže družstev Adam Ovčarik (muži), Roman Málek (ženy)
Lékař Kateřina Vejborná
Časomíru zajišťuje TJ Sokol Kolín-atletika
Výsledky zpracoval Mgr. Antonín Morávek

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 1930 - 2006

Závodníci kategorií mládeže startují v rozsahu svých kategorií.

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení zodpovídají oddíly.

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110m p 106,7, 400m p 91,4, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100m p 83,8, 400m p 76,2, 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti. Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád.

Soutěže v hodu diskem a hodu kladivem proběhnou na rozcvičovacím stadiónu

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Porada vedoucích bude od 9.30 hod. pro soutěž mužů v prostoru bufetu a pro soutěž žen v prostoru klubovny v nové sociální budově. Při zahájení porady obdrží vedoucí družstev od pořadatele dva výtisky přihlášky k provedení škrtů závodníků, kteří ke kolu nenastoupí. Přihlášky štafet a případné požadavky na start závodníků v soutěži "mimo bodování" se podávají při zahájení technické porady řídícímu pracovníkovi formou kartiček. V průběhu závodu bude závodní kancelář otevřena v prostoru za cílem.

Přihlášky

Přihlášky podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do čtvrtka 20.8.2020 do 23:59  hod.

Závodník může být přihlášen jen k takovému počtu individuálních soutěží, ve kterém může startovat podle ustanovení čl. 17 písm. c) a d) a při dodržení ustanovení čl. 17 písm. e).

Výdej startovních čísel

Závodníci startují se startovními čísly přidělenými na začátku soutěže řídícím pracovníkem.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a mimo prostor vymezený na rozcvičovacím stadiónu pro dlouhé vrhy. Využít lze ostatní volné plochy a přilehlý lesopark.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu na označeném místě ve skladu v nové sociální budově.

Svolavatelna

Prezentace závodníků a závodnic proběhne u startéra či vrchníka disciplíny 15 minut před zahájením soutěže.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v obou sociálních budovách a budou označeny. Šatny slouží pouze k převlečení a pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na zadní stěně závodní kanceláře za cílem. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určují řídící pracovníci.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na zadní stěně závodní kanceláře za cílem. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty, odvolání, námitky

Při podávání protestů se postupuje podle Pravidel atletiky. Případné odvolání proti rozhodnutí vrchníka disciplíny podává písemně vedoucí družstva do rukou hlavního rozhodčího se vkladem 500 Kč.

Odvolání řeší jury ve složení řídící pracovník, ředitel závodů a hlavní rozhodčí, která vydá písemné rozhodnutí. Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele. Rozhodnutí o protestech a odvoláních musí být uvedena ve výsledcích utkání.

Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka se podávají písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho rozhodnutí ve zpravodaji. Podávají je odpovědní činovníci oddílu, a to doporučeně na jeho adresu. Tyto námitky se nedokládají žádným vkladem.

Námitky proti rozhodnutí řídícího pracovníka lze podat písemně do 7 dnů po zveřejnění jeho rozhodnutí ve zpravodaji také z moci úřední. Podat je mohou předseda SK ČAS nebo vedoucí oddělení soutěží ČAS, a to doporučeně na jeho adresu.

Pokud řídící pracovník námitkám nevyhoví, je povinen je do 3 dnů po jejich obdržení postoupit k vyřízení pověřenému pracovníkovi SK ČAS, jehož rozhodnutí je konečné.

 

Zdravotní služba

V průběhu utkání bude na stadiónu přítomen zdravotník ve stanu první pomoci za cílem vedle závodní kanceláře.

Časový pořad

sobota, 22.8.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Finále
11:30 800 m M Finále
11:45 100m p 83,8 Ž Finále
12:00 110m p 106,7 M Finále tyč M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
12:15 100 m Ž Finále
12:30 100 m M Finále
12:45 400 m Ž Finále
13:00 400 m M Finále
13:15 3000 m Ž Finále
13:30 výška Ž trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
13:45 3000 m M Finále
14:15 400m p 76,2 Ž Finále
14:30 400m p 91,4 M Finále
14:45 200 m Ž Finále
15:00 200 m M Finále výška M trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
15:15 1500 m Ž Finále
15:30 1500 m M Finále
15:45 4x100 m Ž Finále
16:00 4x100 m M
16:15 4x400 m Ž
16:30 4x400 m M
20:00 10km chůze M
20:40 10km chůze Ž

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v nové sociální budově.

Parkování

Parkování autobusů doporučujeme před areálem fotbalového klubu cca 200 metrů za atletickým stadiónem.