2. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.

Datum

19.07.2020

Místo

Ústí nad Orlicí

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Eva Hűblová
Hlavní rozhodčí Radomír Skalický
Řídící soutěže družstev Josef Marek a Petr Šindelář
Časomíru zajišťuje Ondřej Klička
Výsledky zpracoval Jana Gottwaldová

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 1930 - 2006

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, chůze 5000m
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 5000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 19. 7.  od 8.30 hodin v 1. patře budovy u cíle.

V 9 hodin si vedoucí družstev vyzvednou sestavy z PC a nejpozději v 9.15 hodin je odevzdají opravené včetně kartiček na štafety.

V 9.30 hodin proběhne porada vedoucích družstev.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 13. července 8.00 do 17. července 24.00 hodin.

Do přihlášek je nutno uvádět startovní čísla. Štafety a případné starty mimo soutěž se nepřihlašují.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší pilinové dráze.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru pod tribunou u cíle.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli nahoře na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Časový pořad

neděle, 19.7.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč M dálka Ž kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž
11:30 800 m M výška Ž
11:45 100 m př. Ž
12:00 110 m př. M dálka M kladivo 7,26kg M oštěp 600g Ž
12:15 100 m Ž Finále
12:30 100 m M Finále
12:45 400 m Ž
13:00 400 m M
13:15 5000 m Ž výška M tyč Ž
13:30 trojskok Ž koule 4kg Ž disk 2kg M
13:45 5000 m M
14:15 400 m př. Ž
14:30 400 m př. M
14:45 200 m Ž
15:00 200 m M trojskok M koule 7,26kg M disk 1kg Ž
15:15 1500 m Ž
15:30 1500 m M
15:45 4x400 m Ž
16:00 4x400 m M
21:00 chůze 5000m M chůze 5000m Ž