3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Jičín

Datum

23.08.2020

Místo

Jičín

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jií Kotlář
Řídící soutěže družstev Josef Marek a Petr Šindelář
Lékař MUDr. Zbyněk Zikmund
Časomíru zajišťuje Petr Jeřábek
Výsledky zpracoval Jan Šindelář

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 1930 - 2006

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
 

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v neděli 23. 8. od 8:30 hodin v cílovém domku

V 9:00 hodin si vedoucí družstev vyzvednou sestavy z PC a do 9:15 je odevzdají opravené, včetně kartiček na štafety, v závodní kanceláři.

V 9:30 proběhne porada vedoucích v klubovně v šatnovém objektu.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17. srpna 8:00 do 21. srpna 24:00 hodin.

Do přihlášky je nutno uvést startovní čísla. Štafety a případné starty MS se přihlašují v den závodu na kartičkách.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na sportovních plochách přilehlých ke stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v prostoru pod cílovým domkem.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v šatnovém objektu na stadionu.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na cílovém domku.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na cílovém domku. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na cílovém domku, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Lékař závodu bude po dobu závodu přítomen v závodní kanceláři.

Časový pořad

neděle, 23.8.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Ž Finále dálka M Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 600g Ž Finále
10:45 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Finále
11:30 800 m M Finále výška M Finále
11:45 100 m př. Ž Běh
12:00 110 m př. M Běh dálka Ž Finále kladivo 4kg Ž Finále oštěp 800g M Finále
12:15 100 m Ž Finále
12:45 400 m Ž Běh
13:00 400 m M Běh
13:15 3000 m Ž Finále výška Ž Finále tyč M Finále
13:30 trojskok M Finále koule 7,26kg M Finále disk 1kg Ž Finále
13:45 3000 m M Finále
14:15 400 m př. Ž Běh
14:30 400 m př. M Běh
14:45 200 m Ž Běh
15:00 200 m M Běh trojskok Ž Finále koule 4kg Ž Finále disk 2kg M Finále
15:15 1500 m Ž Finále
15:30 1500 m M Finále
15:45 4x100 m Ž Běh
16:00 4x100 m M Běh
20:00 10km chůze Ž Finále 10km chůze M Finále

Stravování

Základní občerstvení v kiosku na stadionu. Další možností je sousední hotel ReSTART.

Parkování

Parkování na parkovištích v sosedství stadionu, či u sportovní haly.

LOGO