2. kolo KP družstev přípravek Jihočeského kraje

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

06.09.2020

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, Jindřichův Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Dagmar Tycová
Řídící soutěže družstev Pavel Fleischmann 737 232 903 pavel.fleisch@volny.cz
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014
ročníky 2009 - 2014

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 50 m př., výška, dálka, kriket, plný míč 1kg
Mix 8x100m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí technický delegát podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky a dle Soutěžního řádu 2020 Jihočeského kraje. 

V soutěži přípravek je omezen start pouze na 3 disciplíny včetně štafety.

Start mimo soutěž není povolen!

Skok daleký se měří z vyznačeného metrového pásma dle Soutěžního řádu 2020 Jihočeského kraje.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu od 8:45 hodin v areálu stadionu v prostoru cíle u časomíry.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 4.9.2020 do 20:00 hodin.

Neregistrované závodníky přihlašují oddíly emailem na adresu ŘP a zpracovatele výsledků.

Přihlášky štafet se podávají na místě formou "kartiček".

Výdej startovních čísel

Startovní čísla k běhu na 600m dostanou závodníci/závodnice v prostoru startu před samotným závodem. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno v místech stadionu, kde neprobíhá žádná soutěž. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu pouze k převlečení. Za odložené věci na tribuně a v šatnách pořadatel nenese odpovědnost.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v areálu stadionu, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu závodu v areálu.

Časový pořad

neděle, 6.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 50 m př. EleZ výška EleZ dálka EleH kriket EleH plný míč 1kg EleZ
10:20 50 m př. EleH
10:40 60 m EleZ
11:05 60 m EleH
11:30 600 m EleZ výška EleH dálka EleZ kriket EleZ plný míč 1kg EleH
11:50 600 m EleH
12:10 150 m EleZ
12:35 150 m EleH
13:00 8x100m Mix

Stravování

V prostorách stadionu bude otevřen bufet, případně je možnost v nedalekém hypermarketu (cca 500m).