Podzimní Atletický Jindřicháč (závody pro širokou veřejnost) a Memoriál Karla Koláře

Logo nové

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SKOK J. Hradec, z.s.

Datum

28.09.2020

Místo

Jindřichův Hradec (Jáchymova 736, Jindřichův Hradec)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Otakar Kinšt 606 934 098 kinstota@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Karel Mileret
Časomíru zajišťuje Zdeněk Brus
Výsledky zpracoval František Lejtnar 722 784 663 flejtnar12@gmail.com

Startují

Startují muži a ženy všech ročníků.

Soutěže

Technická ustanovení

Kategorie, počty pokusů v technických disciplínách a protesty upravuje pořadatel. Závodí se dle pravidel atletiky.

Kategorie přípravek je rozdělena do 3 skupin (podle ročníku) a mají v technických disciplínách (dálka, kriket) 2 pokusy, při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Dále je vložena kategorie pro hendikepované sportovce, kteří mají také 2 pokusy v technických disciplínách (dálka, kriket), při skoku dalekém se odrážejí z metrového pásma (měří se z místa odrazu). Ostatní kategorie mají v technických disciplínách 3 pokusy.

Závodí se v lehkoatletickém trojboji, a to ve sprintu (50m/60m/100m), skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem (kategorie přípravek + hendikepovaní) nebo vrhu koulí (2/3/4/5 kg; kategorie od žacta). Pořadí se určuje podle součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách (při shodě rozhoduje umístění ve sprintu, ve skoku dalekém a hodu či vrhu). Boduje se podle počtu závodníků, vítěz získává nejvíce bodů. Závodník na posledním místě získává 1 bod. Vítězem se stává závodník s nejvyšším součtem bodů.

 

Dále proběhne v rámci programu Memoriál Karla Koláře - závod na 4x400m. Pro tento závod jsou určena zvláštní pravidla - štafety mohou být smíšené od nejmladších závodníků po dospělé a celkový věk závodníků ve štafetě musí přesáhnout 80 let (včetně). Závod je určený pro širokou veřejnost.

 

Kategorie:

Atletická školka (2013 a mladší) – 50m, dálka, kriket

Atletická minipřípravka (2011 – 2012) – 50m, dálka, kriket

Atletická přípravka (2009 – 2010) – 60m, dálka, kriket

Mladší žactvo (2007 – 2008) – 60m, dálka, koule 2/3kg

Starší žactvo (2005 – 2006) – 60m, dálka, koule 3/4kg

Dorost (2003 – 2004) – 100m, dálka, koule 3/5kg

Junioři (2001 – 2002) – 100m, dálka, koule 3/5kg

Dospělí (2000 a starší) – 100m, dálka, koule 3/5kg

Hendikepovaní s mentálním postižením – 60m, dálka, kriket, 200m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu v areálu stadionu od 8,45 hodin.

Startovné

Platí se v závodní kanceláři od 8,45 hodin do 9,30 hodin.

Startovné je 20,- Kč za závodníka. Členové SKOK J. Hradec, z. s. a hendikepovaní startovné neplatí.

Na Memoriál Karla Koláře se startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají se emailem na adresu zpracovatele výsledků (František Lejtnar) na adrese flejtnar12@gmail.com a to do soboty 26. 9. 2020 do 20,00 hodin. Do přihlášky uveďte jméno, příjmení, rok narození a případně oddíl u registrovaných atletů.

Případně se dá přihlásit na místě v den závodu v závodní kanceláři od 8,45 hodin do 9,30 hodin.

Na Memoriál Karla Koláře se přihlášuje na místě formou "kartiček", případně na výše uvedený e-mail. V přihlášce se uvedou jména, příjmení, věk jednotlivých členů štafety a její název.

Přes stránky ČAS se nebude možné na tuto akci přihlásit!!

Šatny

Šatny jsou k dispozici v areálu stadionu. Šatny jsou pouze na převlečení a pořadatel neručí za odložené věci v šatnách ani na tribuně.

Výsledky

Výsledky jednotlivých disciplín budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v areálu stadionu. Oficiální výsledky budou dostupné na webových stránkách pořadatele www.skokjhradec.cz, případně na požádání zaslány emailem. O zaslání výsledků žádejte na adrese kinstota@seznam.cz nebo na adrese flejtnar12@gmail.com.

Protesty

Protesty týkající se výsledků soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků na informační tabuli v areálu stadionu, a to v kanceláři závodu. Při pozdějším podáním protestu nebude na tento protest brán zřetel.

Zdravotní služba

Bude přítomna po celou dobu v areálu stadionu.

Stravování

V areálu stadionu bude otevřen bufet.

Další informace

Další informace k závodům poskytne ředitel závodu po telefonu nebo emailem.

Závody jsou pro širokou veřejnost všech věkových skupin.

Podrobný časový program bude vyvěšen v areálu stadionu v den závodu. Závody začínají v 10,00 hodin a předpokládané ukončení je do 14:30 hodin, Vyhlášení nejmladších kategorií proběhne kolem poledne, ostatních kategorií po Memoriálu Karla Koláře společně po 14. hodině.

Ve 13:30 proběhne závod na 4x400m - Memoriál Karla Koláře.

Registrovaným atletům budou regulérní výkony zaznamenány do statistik.