Mistrovství Plzeňského kraje ve vícebojích všech kategorií (bez mladšího žactva), Mikromítink ČAS

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

20.06.2020 - 21.06.2020

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Pavel Kovalský
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Dorostenci 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g, desetiboj
Dorostenky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj
Juniorky 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Junioři 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g, desetiboj
Muži 100 m, 400 m, 1500 m, 110 m př., výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g, desetiboj
Ženy 200 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 4kg, oštěp 600g, sedmiboj
Žáci 60 m, 1000 m, 100 m př., výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g, devítiboj
Žákyně 150 m, 800 m, 100 m př., výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, sedmiboj

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 20.6. od 9:00 hodin v 1. patře stadionu.

Startovné

Závodníci Plzeňského kraje uhradí pořadateli 100,- Kč za celý víceboj, závodníci mimo Plzeňský kraj uhradí pořadateli 600,- Kč za celý víceboj.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.6.2020 do 16.6.2020 do 20:00.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
08:00 sedmiboj Ž sedmiboj Jky sedmiboj Dky sedmiboj Žky devítiboj Žci desetiboj M desetiboj Jři desetiboj Dci
11:00 100 m Dci Běh
11:15 100 m př. Žky Běh
11:30 100 m př. Žci Běh
11:45 dálka Dci
12:00 100 m př. Dky Běh výška Žky
12:15 disk 1kg Žci
12:45 100 m př. Ž Běh 100 m př. Jky Běh výška Dky
13:15 100 m M Běh 100 m Jři Běh koule 5kg Dci
13:30 výška Ž výška Jky koule 3kg Žky
14:00 tyč Žci dálka M dálka Jři
14:15 koule 3kg Dky
14:30 výška Dci
15:00 150 m Žky Běh
15:30 koule 6kg Jři koule 7,26kg M oštěp 600g Žci
15:45 200 m Dky Běh koule 4kg Ž koule 4kg Jky
16:00 400 m Dci Běh
16:45 výška M výška Jři
17:15 200 m Ž Běh 200 m Jky Běh
18:00 400 m M Běh 400 m Jři Běh

neděle, 21.6.2020

Čas Disciplíny
09:30 dálka Žky
10:00 60 m Žci Běh
10:15 110 m př. Dci Běh
10:30 dálka Dky
10:45 dálka Žci
11:00 disk 1,5kg Dci oštěp 500g Žky
11:30 dálka Jky dálka Ž
11:45 110 m př. M Běh 110 m př. Jři Běh
12:00 oštěp 500g Dky
12:15 koule 4kg Žci
12:30 800 m Žky Běh tyč Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M
13:00 oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:30 800 m Dky Běh výška Žci
14:00 tyč M tyč Jři oštěp 700g Dci
14:30 800 m Jky Běh 800 m Ž Běh
14:45 1000 m Žci Běh
15:00 1500 m Dci Běh
15:30 oštěp 800g Jři oštěp 800g M
16:30 1500 m M 1500 m Jři

Další informace

Vzhledem k nařízení vlády k situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 budou muset všechny osoby, které v danou chvíli nezávodí, mít zakrytá ústa a nos rouškou.

V areálu se smí pohybovat pouze závodníci, rozhodčí a trenéři. Veřejnosti je vstup do areálu zakázán.

Maximální počet startujících je omezen na 275 závodníků.

casovy_porad_20.6. casovy_porad_21.6.
paticka