2. kolo OMD mladší žáci, žákyně - sk. A

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sušice, z.s.

Datum

22.06.2020

Místo

Sušice (Volšovská 42, 342 01 Sušice)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Bc.Ing.Josef Farták
Hlavní rozhodčí Milada Váňová
Technický ředitel Jaroslav Uher 721381651
Řídící soutěže družstev Denisa Fournier 728299176
Časomíru zajišťuje Ing. Roman Sladký, DiS. 777122998

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

Družstva mladšícjh žáků : TJ Sušice, AC Domažlice, Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň A, AK Škoda Plzeň B

Družstva mladších žákyň : TJ Sušice, AC Domažlice, Atletika Klatovy, AK Škoda Plzeň A, AK Škoda Plzeň B

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 3kg, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 800 m, 60 m př., 4x60 m, výška, dálka, koule 2kg, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na stadionu od 15,00 hodin.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 15.6.2020 do 20.6.2020 do 20,00.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny. Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli vedle závodní kanceláře.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli vedle závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli vedle závodní kanceláře, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

V cílovém prostoru stadionu

Časový pořad

pondělí, 22.6.2020

Čas Disciplíny
16:00 60 m př. Žcm Běh výška Žcm dálka Žkm koule 2kg Žkm kriket Žcm
16:15 60 m př. Žkm Běh
16:30 60 m Žcm Rozběh
16:45 60 m Žkm Rozběh
17:00 800 m Žcm Běh
17:10 800 m Žkm Běh
17:25 60 m Žcm Finále
17:30 výška Žkm dálka Žcm koule 3kg Žcm kriket Žkm
17:35 60 m Žkm Finále
17:50 150 m Žcm Běh
18:05 150 m Žkm Běh
18:20 4x60 m Žcm Běh
18:35 4x60 m Žkm Běh