Sprinterský trojboj

Sokol-ŘaR-logo_2

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl T.J. Sokol Říčany a Radošovice

Datum

07.06.2020

Místo

Říčany (Sokolská ul.)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Hynek Strnad 739168017 atletikaricany@seznam.cz
Technický ředitel David Beneš
Lékař Pavlína Machovcová
Časomíru zajišťuje Zdeněk Hercik
Výsledky zpracoval Eva Horáčková Jungmanová

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010

Minipřípravka – chlapci / dívky 20 m, 50 m, 150 m

Přípravka – chlapci / dívky 20 m, 50 m, 150 m

Ml. žáci – chlapci / dívky 20 m, 50 m, 150 m

Soutěže

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

100,-

Přihlášky

Registrace je možná pouze elektronicky na stránkách atletického oddílu (www.atletika-ricany.cz). Registrace končí 6.6. 2020 v 16 hodin nebo naplněním maximálního počtu 160 závodníků.

 

Závody se konají v souladu s usnesením a nařízením Vlády ČR. Případné změny vládních opatření, které se týkají sportovních akcí, se mohou dále upravovat.

Další podrobné informace s výkladovým stanoviskem Národní sportovní agentury k současnému i budoucímu stavu naleznete na: www.agenturasport.cz, poprˇ. www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ a koronavirus.mzcr.cz

 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli.

Časový pořad

neděle, 7.6.2020

Čas Disciplíny
09:00 zahájení závodů

Další informace

Závody budou probíhat paralelně na obou rovinkách.

Časový harmonogram bude upřesněn v den konání závodů v závislosti na počtu prezentovaných závodníků.

Vyhlašování výsledků bude průběžné. Vyhlašují se jednotlivé kategorie, nikoli disciplíny.

3 boj 7-6-2020_620