Víceboj atletických přípravek - sk. C

Pořadatel

Technicky zajišťuje Atletický klub Atletika Klatovy

Datum

09.09.2020

Místo

Klatovy (Domažlická 609)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Lenka Lepičová 777609692 llepicova@seznam.cz
Ředitel závodu Bohumil Němec 602454617 nemec@atletikaklatovy.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Irena Stahlová
Technický ředitel Libor Boldan
Hlasatel Jiří Pavlík 724602019
Lékař Václav Šelmát
Hospodář Tomáš Görner
Časomíru zajišťuje Pavel Průša
Výsledky zpracoval Pavel Průša

Startují

ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 300 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 300 m, dálka, kriket

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 15:30 hodin.

Startovné

Startovné bude hrazeno za každého závodníka - 30,-- Kč . Startovné bude vybíráno v závodní kanceláři před zahájením závodů hromadně za celý oddíl / klub. 

Přihlášky

Podávají kluby/oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do 7. 9. 2020 do 20:00 hod. Družstvo v každé kategorii bude tvořeno maximálně 6 závodníky/závodnicemi. Za jeden klub / oddíl lze přihlásit maximálně družstvo A a B v každé kategorii. Za jeden klub / oddíl lze tedy přihlásit maximálně 48 závodníků.  

Pro přihlášení členů, kteří nejsou registrovanými atlety se použije náhradní přihlášení přímo na stránce www.atletika.cz (je třeba zarolovat do spodní části při přihlašování) - viz níže Další informace. 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla budou vydávána pro běhy 300 m a delší. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní dráhu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše a v okolí stadionu.

Svolavatelna

Svolavatelna bude umístěna u stanu v cíli. Odtud si příslušný vrchní rozhodčí/startér závodníky odvede k příslušné disciplíně. 

Šatny

K převlékání bude sloužit malá tribuna u cílové rovinky. V případě nepříznivého počasí pořadatel zajistí náhradní řešení. 

Startovní listiny

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých disciplín určuje pořadatel. 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u cíle atletického oválu.

Na závěr budou vyhlášeny výsledky ve víceboji jednotlivců i družstev. 

Nejlepší jednotlivci budou dekorováni. U družstev budou pouze vyhlášeny výsledky. Aby nebyly poškozeny kluby/oddíly s menším počtem závodníků, budou do soutěže družstev započítány vždy tři nejlepší závodníci v příslušném družstvu.

Zdravotní služba

Zdravotní službu zajišťuje pořadatel. 

Časový pořad

středa, 9.9.2020

Čas Disciplíny
15:30 Porada vedoucích družstev
16:00 60 m EleH kriket EleZ
16:20 60 m EleHm kriket EleZm
16:40 60 m EleZ kriket EleH
17:00 60 m EleZm kriket EleHm
17:20 600 m EleH dálka EleZm
17:30 600 m EleZ
17:50 dálka EleH
18:00 300 m EleHm
18:15 300 m EleZm dálka EleZ
18:30 dálka EleHm
19:00 Vyhlášení výsledků a ocenění nejlepších závodníků

Stravování

Občerstvení pro závodníky i diváky zajišťuje FITNESS GYM v budově zimního stadionu - vchod z atletického stadionu. 

Parkování

Parkování autobusů a automobilů na velkém parkovišti před zimním stadionem. 

Další informace

Přihlášku pro členy neregistrované provádějte kliknutím na "Přihláška bez registrace"