Mistrovství Plzeňského kraje předžactva

hlavicka

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AK ŠKODA Plzeň

Datum

27.09.2020

Místo

Plzeň (Atletický stadion města Plzně, Vejprnická 36, 318 00 Plzeň 3)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Jiří Pavel
Hlavní rozhodčí Mgr. Erna Linhartová
Technický ředitel Michal Černý +420725306900 skplz@seznam.cz
Časomíru zajišťuje David Bohmann +420601328571 bohmannd@gmail.com
Výsledky zpracoval David Bohmann

Startují

ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010
ročníky 2011 - 2012
ročníky 2009 - 2010

Mistrovství je uzavřený závod pouze pro závodníky/-ce/ Plzeňského kraje.

Start mladších ročníků /2013 a mladší/ je nepřípustný!

Startovat mohou pouze registrovaní atleti. 

Závodníci/ce mohou startovat pouze ve třech disciplínách (3 individuálních nebo 2 individuálních + štafeta).

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-hoši 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket
Atletická minipřípravka-dívky 60 m, 150 m, 600 m, 60 m př., dálka, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v den závodu 27.9. ve spodní části tribuny od 9.00 hodin do ukončení závodů /vchod z vnějšku tribuny proti cíli/.

Prezentace výprav a závodníků/-ic/ se uskuteční v době od 9.00 do 10.00 hodin v závodní kanceláři. Zde se budou přijímat omluvy-odhlášky závodníků/-ic/, tj. nenastoupené starty-škrty a to až do ukončení prezentace do 10.00 hodin.

Startovné

Startovné bude 50,- Kč za každou přihlášeno disciplínu a rovněž tak za štafetu.

Bude muset být uhrazeno do ukončení prezentace, tj. do 10.00 hodin za celý oddíl-klub.

Startovné se bude hradit hospodáři závodu po odprezentování, tj. po odhláškách-škrtech pouze za přítomné a startující závodníky/-ce/.

Při nenastoupení závodníka/-ce/ z jakéhokoli důvodu se startovné nebude vracet.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.9.2020 do 25.9.2020 do 20:00.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na travnaté ploše, přilehlé rovince nebo v prostorách tunelu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 min před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve spodní části tribuny.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v přízemí tribuny, a to pro závodníky šatny č. 1 a 2, a pro závodnice šatny č. 3 a 4.

Šatny budou neuzamykatelné a budou sloužit pouze k převlékání, nikoli
k úschově osobních věcí. Pořadatel, ani správa stadionu za případné ztráty nebude ručit.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru cíle.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru cíle. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru cíle, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník se bude nacházet v prostoru regenerace, přístup je z hlavní plochy i z tribuny stadionu, dveře budou viditelně označeny.

Časový pořad

neděle, 27.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 60 m EleZm Rozběh dálka EleHm kriket EleZm
10:50 60 m EleZ Rozběh
11:10 60 m EleHm Rozběh
11:30 60 m EleH Rozběh
11:40 dálka EleH kriket EleZ
11:50 60 m př. EleZm Běh
12:00 60 m př. EleZ Běh
12:10 60 m př. EleHm Běh
12:20 60 m př. EleH Běh
12:40 60 m EleZm Finále
12:45 60 m EleZ Finále
12:50 60 m EleHm Finále dálka EleZm kriket EleHm
12:55 60 m EleH Finále
13:10 600 m EleZm Běh
13:25 600 m EleZ Běh
13:40 600 m EleHm Běh
13:55 600 m EleH Běh
14:00 dálka EleZ kriket EleH
14:10 150 m EleZm Běh
14:25 150 m EleZ Běh
14:40 150 m EleHm Běh
14:55 150 m EleH Běh
15:10 smíšené štafety 4x200 m EleZm, EleHm
15:30 smíšené štafety 4x200 m EleZ, EleH

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v kavárně Bomba v areálu stadionu.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu stadionu

paticka