KP družstev star.žactva 1.kolo

Opava

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

09.06.2020

Místo

Opava (Tyršův stadion, B.Němcové 22)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Ing. Jiří Štindl Ph. D. sokolopava@tiscali.cz
Hlavní rozhodčí Milan Vacula
Technický ředitel Jaromír Šrek 723540662
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Baran 604314841
Výsledky zpracoval Jiří Lesák 603772444 sokolopava@tiscali.cz

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2005 - 2006

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 2000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 2000m

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena ve velké klubovně budovy městské tělocvičny vedle atletického stadionu od 14,30 hod. – porada, kontrola a oprava přehledu startů

Startovné

Startovné 300 Kč za družstvo uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.5. do 8.6. do 20 hodin

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu ve skladu za tělocvičnou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici v tělocvičně u stadionu a to v době od 14 hodin do 20 hodin.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

 Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 14 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

úterý, 9.6.2020

Čas Disciplíny
15:00 chůze 2000m Žci chůze 2000m Žky
15:30 100 m př. Žky Běh 1 tyč Žky dálka Žci disk 0,75kg Žky kladivo 4kg Žci
15:40 100 m př. Žci Běh 1
16:00 800 m Žky Běh 1
16:10 800 m Žci Běh 1
16:20 60 m Žky Běh 1 výška Žky disk 1kg Žci kladivo 3kg Žky
16:30 60 m Žci Běh 1
16:50 300 m Žky Běh 1 tyč Žci dálka Žky
17:00 300 m Žci Běh 1
17:10 1500 m Žky Běh
17:20 1500 m Žci Běh
17:30 1500 m př. Žky koule 4kg Žci oštěp 500g Žky
17:50 1500 m př. Žci výška Žci
18:10 200 m př. Žky Běh 1
18:20 200 m př. Žci Běh 1
18:40 3000 m Žci koule 3kg Žky oštěp 600g Žci
19:00 150 m Žky Běh 1
19:10 150 m Žci Běh 1
19:30 4x60 m Žky Běh 1
19:50 4x60 m Žci Běh 1

Stravování

Občerstvení pro závodníky a doprovod bude zajištěno v bufetu u tělocvičny a v restauraci Sport na ulici B.Němcové vedle SOU stavebního v sousedství stadionu.

Parkování

 Parkování pro veřejnost a závodníky v areálu stadionu není povoleno, brána bude uzavřena..

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku.