Přebory Prahy v hodu kladivem mužů, juniorů, žen a juniorek

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Praha Královské Vinohrady

Datum

11.06.2020

Místo

Praha - Vinohrady (Polská 1a)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Martin Ešpandr 607577708 espik@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Bc. Rudolf Mastík
Výsledky zpracoval Anita Ešpandrová 723117238 kocicit@seznam.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002

Soutěže

Juniorky kladivo 4kg
Junioři kladivo 6kg
Muži kladivo 7,26kg
Ženy kladivo 4kg

Technická ustanovení

Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den konání závodů od 15:30 hodin v domku za cílovou rovinkou.

Startovné

Startovné pro závodníky z pražských oddílů, dle brožury 50kč.

Pro mimopražské závodníky 100kč.

Startovné je nutné uhradit před začátkem soutěže v závodní kanceláři! 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 31.5.2020 do 10.6.2020 do 23:59

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v závodní kanceláři.

Šatny

Šatny jsou k dispozici pod drahou, šatny se neuzamykají. Za odložené věci nenese pořadatel zodpovědnost.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u závodní kanceláře. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

čtvrtek, 11.6.2020

Čas Disciplíny
16:30 kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále
18:00 kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále