Přebory Prahy staršího žactva a dorostu

SP4 - znak

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl Spartak Praha 4

Datum

20.06.2020 - 21.06.2020

Místo

Praha - Děkanka (Děkanská vinice I 5/987 14000 Praha 4)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Martin Smetana +420602699900
Ředitel závodu Tomáš Nakládal +420724050964 tnakladal@sp4.cz
Technický ředitel Michal Řežábek
Lékař Viktor Šebo, Martina Feherová
Časomíru zajišťuje Tomáš Hrdina, Gerron Stewart
Výsledky zpracoval Moira Stewartová, Ondřej Benda, Jan Kubica

Startují

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

 

K Přeboru bude vybráno 36 nejlepších podle letošních tabulek výkonů v běžeckých diciplinách a dálce, 25 v ostatních skocích a 22 ve vrhačských soutěžích. Ve sprintech na 60 a 100 m a překážkách na 100/110 m bude 30 nejlepších nasazeno do pěti rozběhů, z nichž vítězové postoupí do finále A a doplní je jeden další s nejlepším časem. Další podle časů poběží finále B. Posledních 6 vybraných závodníků bude zařazeno do šestého rozběhu, z něhož dle postoupit pouze časem.

Aby nedošlo u někoho při letošní sezoně, kdy nebylo dost závodů, k poškození, jsou pro ty, kteří nemají v tabulkách zaznamenaný a tím i v přihlášce neuvedený výkon, vypsány kvalifikace na 60 m a 100 m. Zde zaběhnuté časy budou použity pro nasazení do rozběhů.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Omezení startu

Přihlásit lze ke startu maximálně ve třech individuálních disciplínách. Start ve štafetách není omezen. V jednom dni může žactvo startovat pouze v jednom běhu na 300 m a delším, v dorostenecké kategorii na 800 m a delším.

 

Základní výšky a kvalifikační výkon v dálce.

Výška - dorostenci 153 cm dorostenky 138 cm žáci 148 cm žákyně 133 cm

Tyč 250 cm 205 cm 220 cm 205 cm

Dálka limit : žáci 520 cm a žákyně 475 cm

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je umístěna v patře objektu atletiky

Startovné

Startovné je třeba uhradit za celý klub během prvního dne přeborů.

50 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků pražských oddílů

70 Kč za každý přihlášený a potvrzený start štafety pražských oddílů

100 Kč za každý přihlášený a potvrzený start závodníků mimopražských oddílů/klubů

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1. 6. 2020 do 17. 6. 2020 (23:59).

Rozcvičování

K rozcvičování je možno použít 130 m dlouhou rovinku za tribunou s povrchem z umělé trávy a případně i 50 m dlouhou nakloněnou rovinku s tartanovým povrchem vedle ní.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v garáži vedle schodů na dráhu.

Šatny

Šatny jsou umístěny v atletickém objektu. Použijte, prosím, šatny pouze k převlékání. Pořadatel upozorňuje, že neodpovídá za uložené věci. Toalety jsou k dispozici v přízemí.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informačních tabulích

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli .Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 3000 m Žci Finále 3000 m Dci Finále výška Žci Finále výška Dci Finále dálka Dky Finále koule 4kg Žci Finále disk 1kg Dky Finále
10:15 3000 m Dky Finále
10:30 60 m Žci Kvalifikace
10:50 60 m Žky Kvalifikace
11:05 100 m Dky Kvalifikace koule 3kg Žky Finále
11:15 vyhlášení vítězů běhů na 3000 m a koule ŽI
11:20 110 m př. Dci Rozběh disk 1kg Žci Finále
11:30 100 m př. Žci Rozběh dálka Dci Finále
11:45 100 m př. Dky Rozběh
12:00 100 m př. Žky Rozběh
12:15 100 m Dky Rozběh
12:30 100 m Dci Rozběh
12:40 dálka Žci Kvalifikace disk 0,75kg Žky Finále
12:45 60 m Žky Rozběh
12:55 koule 5kg Dci Finále
13:00 60 m Žci Rozběh
13:10 vyhlášení vítězů: výška a dálka DI, dálka a disk DY, výška a disk ŽI, koule ŽY
13:25 110 m př. Dci Finále AB
13:35 100 m př. Žci Finále AB
13:45 100 m př. Dky Finále AB
13:55 100 m př. Žky Finále AB dálka Žky Kvalifikace koule 3kg Dky Finále disk 1,5kg Dci Finále
14:05 100 m Dci Finále AB
14:10 100 m Dky Finále AB
14:20 60 m Žci Finále AB
14:30 60 m Žky Finále AB
14:45 vyhlášení vítězů: koule DI a DY, disk ŽI a ŽY, všechny překážky a sprinty
15:00 1500 m Žky Finále
15:10 1500 m Žci Finále 1500 m Dci Finále
15:20 1500 m Dky Finále
15:30 300 m Žky Běh
15:45 300 m Žci Běh
16:00 400 m Dky Běh trojskok Dci Finále
16:15 400 m Dci Běh
16:30 4x60 m Žky Finále
16:45 4x60 m Žci Finále
17:00 4x100 m Dky Finále
17:10 4x100 m Dci Finále
17:20 vyhlášení vítězů: běhy na 1500 m, tyč DY a ŽY, trojkok DI,běhy na 300 m a 400 m, štafety

neděle, 21.6.2020

Čas Disciplíny
11:00 tyč Žky Finále tyč Dky Finále
13:00 200 m př. Žky Běh tyč Dci Finále tyč Žci Finále trojskok Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále oštěp 500g Žky Finále
13:15 200 m př. Žci Běh
13:30 300 m př. Dky Běh
13:40 300 m př. Dci Běh
13:55 800 m Žky Běh
14:10 800 m Žci Běh dálka Žci Finále kladivo 3kg Dky Finále oštěp 600g Žci Finále
14:25 800 m Dky Běh
14:30 800 m Dci Běh
14:40 vyhlášení vítězů: překážky, oštěp ŽY, kladivo DI, trojskok DY
14:50 150 m Žky Běh
15:05 150 m Žci Běh dálka Žky Finále
15:25 200 m Dky Běh kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Dky Finále
15:40 200 m Dci Běh
15:55 2000 m př. Dci Finále výška Dky Finále výška Žky Finále
16:05 vyhlášení vítězů: běhy na 800 m, 150 m, 200 m, oštěp a dálka ŽI, kladivo DY, dálka ŽY
16:10 2000 m př. Dky Finále
16:30 1500 m př. Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 700g Dci Finále
16:40 1500 m př. Žci Finále
16:50 vyhlášení vítězů: 2000 a 1500 m překážek, oštěp DY, kladivo ŽI, dálka ŽY
17:00 4x300 m Žky Finále
17:10 4x300 m Žci Finále
17:25 4x400 m Dky Finále
17:35 4x400 m Dci Finále
17:45 vyhlášení vítězů: oštěp DI, kladivo ŽY, výška DY a ŽY, štafety