KPJ ve víceboji mladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Rumburk, z.s.

Datum

21.06.2020

Místo

Rumburk

Vedoucí činovníci

Technický delegát Kožíšek Jakub
Ředitel závodu Rein Jan +420722968506 honzarein@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Ladislav Kubíček

Startují

ročníky 2007 - 2008
ročníky 2007 - 2008

V přeboru mladšího žactva může startovat i nejmladší žactvo ročníku narození 2009.

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket
Ml. žákyně 60 m, 800 m, 60 m př., dálka, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v rozhlase od 8:30 hodin do 9:15 hodin.

Startovné

Víceboje mladšího žactva 100 Kč, závodníci startující mimo KP LKAS platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.6. do 19. 6. 2020.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat při prezentaci v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve fotbalových kabinách.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na ruzhlase.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na rozhlase. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Časový pořad

neděle, 21.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m př. Žkm kriket Žcm
11:00 kriket Žkm
11:15 60 m Žcm Běh
11:45 60 m Žkm Běh
12:00 dálka Žcm
12:45 dálka Žkm
13:30 800 m Žcm Běh
13:45 800 m Žkm Běh

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno v areálu nebo na parkovišti u Domu kultury.