MLADÁ EVROPA Mezinárodní mítink juniorů a juniorek do 19 let a otevřený mítink pro muže a ženy do 22 let

LIAZJ Logo

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s.

Datum

15.08.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (Stadion Střelnice, U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Eva Mikulová
Ředitel závodu Martin Mikula 739461300 marmiky@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Bořivoj Všetečka
Hlasatel Petr Mikula
Lékař Olga Brabcová
Hospodář Renata Staňová
Výsledky zpracoval Klára Hercíková

Startují

ročníky 1998 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2010
ročníky 1998 - 2006
ročníky 2001 - 2006
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2010

Ženské složky: juniorky 2001-2002, dorostenky 2003-2004, žákyně 2005-2006. 

Je povolen start žen do 22 let (ročník 1998) - v přihlášce uveďte MS.

Mužské složky: junioři 2001-2002, dorostenci 2003-2004, žáci 2005-2006. 

Je povolen start mužů do 22 let (ročník 1998) - v přihlášce uveďte MS.

Muži a ženy do 22 let startují bez nároku na vyhlašování a odměnu. 

Soutěže

Dorostenci 300 m př., 2000 m př.
Dorostenky 300 m př.
Junioři 110 m př., koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žáci 60 m
Žákyně 60 m

Technická ustanovení

Základní výšky: Skok vysoký juniorky 130 cm, junioři 160 cm. Skok o tyči: juniorky 220 cm, junioři 260 cm.

Zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Soutěže v hodu kladivem proběhnou ve vrhačském areálu Srnčí důl.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Bude otevřena v přístavbě atletické haly v kanceláři č. 1  od 13:00 do skončení závodů.

Startovné

Hradí všichni účastníci před zahájením závodů při prezentaci v závodní kanceláři. Za každý včas přihlášený start činí startovné 100 Kč.

Za starty přihlášené po řádném termínu činí startovné 200 Kč.

Štafety 4x100 m se startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od soboty 1. srpna 2020 do čtvrtka 13. srpna 2020 do 24:00 hodin.

Zahraniční účastníci výhradně e-mailem na adresu: prihlasky@atletikajbc.cz.

 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu a v atletické hale.

Kontrola náčiní

Závodníci mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole rozhodčímu na označeném místě v atletické hale.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat přímo u disciplíny, a to:
běhy 15 min. před startem  a technické disciplíny 20  min před začátkem.

Šatny

Jsou k dispozici v atletické hale – 1. poschodí ženské kategorie, 2. poschodí mužské kategorie. Cenné věci nenechávejte v šatně. Je však možné si v recepci proti záloze 50 Kč půjčit zámek na skříňku. Po vrácení zámku bude vrácena záloha.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli u vstupu na stadion.

Výsledky

Výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vchodu na stadion. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Po celou dobu závodů bude přítomna v označené závodní kanceláři č. 2 přístavby atletické haly.

Časový pořad

sobota, 15.8.2020

Čas Disciplíny
14:30 60 m Žky VZ
14:40 60 m Žci VZ
14:45 kladivo 4kg Ž oštěp 800g M
14:55 Slavnostní zahájení mítinku
15:00 100 m př. Ž výška M tyč Ž
15:10 110 m př. Jři 110 m př. M VZ
15:15 100 m Ž Rozběh
15:30 100 m M Rozběh kladivo 6kg Jři kladivo 7,26kg M VZ
15:35 dálka Ž oštěp 600g Ž
15:45 1. vyhlašovací blok
15:50 800 m Ž
16:00 800 m M
16:10 300 m př. Dky VZ
16:15 2. vyhlašovací blok
16:20 400 m př. Ž výška Ž tyč M
16:30 300 m př. Dci VZ disk 1kg Ž
16:40 400 m př. M dálka M
17:00 100 m Ž Finále koule 6kg Jři koule 7,26kg M VZ
17:10 100 m M Finále
17:20 400 m Ž
17:30 400 m M koule 4kg Ž
17:35 3. vyhlašovací blok
17:40 2000 m př. Dci VZ disk 1,75kg Jři disk 2kg M VZ
18:00 200 m Ž
18:10 200 m M
18:20 4x100 m Ž VZ
18:25 4x100 m M VZ
18:30 4. vyhlašovací blok

Další informace

Ceny

Vítěz v každé disciplině v kategorii do 19 let obdrží věcnou cenu.