KPJ muži, ženy a juniorské a dorostenecké kategorie

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Mladá Boleslav z.s.

Datum

30.08.2020

Místo

Mladá Boleslav (U Stadionu 1118, 293 01 Mladá Boleslav)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Libor Dinga 734693832 libor.dinga@seznam.cz
Ředitel závodu Vladimír Koudelka
Hlavní rozhodčí Karel Hoferek
Výsledky zpracoval Michal Töpfer atletikamb@volny.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci a dorostenky mohou startovat jen ve své kategorii. Starší žáci a starší žákyně (pouze v disciplínách mužů a žen).

V případě menšího počtu než tří závodníků/závodníc může být umožněn start v nejbližší vyšší kategorii.

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 300 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 400 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g

Technická ustanovení

Základní výšky Mužské kategorie 160/300, ženské kategorie 135/200

V případě menšího počtu jak 8 závodníků/závodnic proběhne finále 100 metrů v čase rozběhu.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Časový pořad může být pořadatelem a technickým delegátem v závislosti na přihláškách upraven.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Otevřena od 8:30 na stadionu v cílovém objektu

Startovné

Startovné činí 70,- Kč za start .

Závodníci startující mimo KP platí dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17. 8. 2020 do 28. 8. 2020 do 20:00, v den závodu lze provést pouze škrty.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti pod tribunou.

Šatny

Šatny jsou k dispozici na tribuně za startem 100 metrů. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli na tribuně, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Bude umístěna v prostoru cíle.

Časový pořad

neděle, 30.8.2020

Čas Disciplíny
09:30 100 m př. Dky Finále
09:40 100 m př. Jky Finále
09:50 100 m př. Ž Finále
10:00 110 m př. Dci Finále výška Dci Finále výška Jři Finále výška M Finále dálka Ž Finále dálka Jky Finále dálka Dky Finále kladivo 5kg Dci Finále kladivo 6kg Jři Finále kladivo 7,26kg M Finále oštěp 500g Dky Finále oštěp 600g Ž Finále oštěp 600g Jky Finále
10:10 110 m př. Jři Finále tyč Dci Finále tyč Jři Finále tyč M Finále
10:20 110 m př. M Finále
10:30 100 m Dky Rozběh
10:40 100 m Jky Rozběh
10:50 100 m Ž Rozběh
11:00 100 m Dci Rozběh
11:05 100 m Jři Rozběh
11:10 100 m M Rozběh
11:20 800 m Dky Finále 800 m Jky Finále 800 m Ž Finále
11:30 800 m Dci Finále
11:40 800 m Jři Finále 800 m M Finále dálka M Finále dálka Jři Finále dálka Dci Finále kladivo 3kg Dky Finále kladivo 4kg Ž Finále kladivo 4kg Jky Finále oštěp 700g Dci Finále oštěp 800g M Finále oštěp 800g Jři Finále
11:50 100 m Dky Finále
11:55 100 m Jky Finále
12:00 100 m Ž Finále
12:05 100 m Dci Finále
12:10 100 m Jři Finále
12:15 100 m M Finále
12:25 400 m Dky Finále výška Dky Finále výška Jky Finále výška Ž Finále
12:35 400 m Jky Finále 400 m Ž Finále
12:45 400 m Dci Finále
12:55 400 m Jři Finále 400 m M Finále
13:10 300 m př. Dci Finále tyč Ž Finále tyč Jky Finále tyč Dky Finále trojskok Dky Finále trojskok Jky Finále trojskok Ž Finále koule 3kg Dky Finále koule 4kg Ž Finále koule 4kg Jky Finále disk 1,5kg Dci Finále disk 1,75kg Jři Finále disk 2kg M Finále
13:20 300 m př. Dky Finále
13:30 400 m př. Jky Finále 400 m př. Ž Finále
13:40 400 m př. Jři Finále 400 m př. M Finále
13:50 200 m Dky Finále
14:00 200 m Jky Finále
14:10 200 m Ž Finále
14:20 200 m Dci Finále
14:30 200 m Jři Finále trojskok M Finále trojskok Jři Finále trojskok Dci Finále koule 5kg Dci Finále koule 6kg Jři Finále koule 7,26kg M Finále disk 0,75kg Dky Finále disk 1kg Ž Finále disk 1kg Jky Finále
14:40 200 m M Finále
14:50 1500 m Dky Finále 1500 m Jky Finále 1500 m Ž Finále
15:00 1500 m Dci Finále 1500 m Jři Finále 1500 m M Finále
15:10 4x100 m Dky Finále
15:20 4x100 m Jky Finále 4x100 m Ž Finále
15:30 4x100 m Dci Finále
15:40 4x100 m Jři Finále 4x100 m M Finále
15:50 4x400 m Dky Finále
16:00 4x400 m Jky Finále 4x400 m Ž Finále
16:10 4x400 m Dci Finále
16:20 4x400 m Jři Finále 4x400 m M Finále