Krajský přebor ve vícebojích nejmladšího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC Jablonec nad Nisou, z. s.

Datum

28.09.2020

Místo

Jablonec nad Nisou (U Stadionu 4586/1, Jablonec nad Nisou, 46601)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Petr Jařábek 608280509 p.jer@seznam.cz
Ředitel závodu Miroslav Rucký 773741033 rucky.m@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Mgr. Petra Rucká
Technický ředitel František Doubek
Hlasatel František Špoták
Lékař Otta Kypta
Výsledky zpracoval Petr Jeřábek

Startují

ročníky 2009 - 2010
ročníky 2009 - 2010

Soutěže

Atletická přípravka-hoši 50 m, 600 m, dálka, kriket
Atletická přípravka-dívky 50 m, 600 m, dálka, kriket

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v přistavbě atletické haly, vchod z tribuny stadionu od 10.00 hodin na stadionu Střelnice. 

Startovné

Víceboje nejmladšího žactva 100 Kč. Závodníci startující mimo KP LKAS platí
dvojnásobné startovné.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 21.9. do 27.9.2020 do 20:00 hod. Závodník startující v KP musí být uveden v databázi ČAS. Výjimka je povolena pouze
u kategorie nejmladšího žactva. Neregistrované závodníky přihlásit na emailovou adresu technického delegáta -  p.jer@seznam.cz do 27.9.2020 do 20:00. Závodník musí mít platnou lékařskou prohlídku. Za dodržení
tohoto ustanovení odpovídá mateřský oddíl.

Výsledky

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Časový pořad

pondělí, 28.9.2020

Čas Disciplíny
11:00 50 m EleH dálka EleZ
12:00 50 m EleZ kriket EleH
12:45 dálka EleH kriket EleZ
13:30 600 m EleZ
13:50 600 m EleH

Další informace

Na základě došlých přihlášek může pořadatel po dohodě s technickým delegátem
navržený časový pořad upravit. Změnu pořadatel oznámí oddílům nejpozději hodinu před
zahájením první disciplíny.