1. kolo KP družstev staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl AC TJ Slovácká Slavia Uh.Hradiště

Datum

09.06.2020

Místo

Uherské Hradiště

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jan Horák 728312664 hohohorak@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Lubomír Tomeček
Řídící soutěže družstev Prudký Aleš
Hlasatel Ressler Ivan
Lékař p. Mojžíšová
Časomíru zajišťuje Michalík Jiří
Výsledky zpracoval Kolářová Vendula

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Startují družstva  starších žáků a žákyň Zlínského kraje a jednotlivci z řad dorostu a juniorů.

Soutěže

Dorostenci 110 m př., výška, tyč, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m př., výška, tyč, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Junioři 110 m př.
Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí ředitel závodu po poradě s vedoucími družstev. Závod v hodu kladivem proběhne na hlavní ploše s předstihem.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v klubovně za cílem od 13.30 hodin. Porada vedoucích 14.15.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz) a to od 3.6.2020 do 7.6.2020 do 20 hodin.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve sportovní hale. Dá se být na tribuně, ne uvnitř.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na stadioně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli , a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotník pani Mojžíšová. Lékárnička i v závodní kanceláři.

Časový pořad

úterý, 9.6.2020

Čas Disciplíny
14:30 kladivo 3kg Žky kladivo 3kg Dky kladivo 4kg Žci kladivo 5kg Dci
15:00 110 m př. Dci 110 m př. Jři tyč Žky tyč Žci tyč Dky tyč Dci oštěp 500g Dky oštěp 500g Žky
15:10 100 m př. Dky
15:30 100 m př. Žky výška Žci výška Dci dálka Žky
15:40 100 m př. Žci
15:50 60 m Žky Finále oštěp 600g Žci oštěp 700g Dci
16:00 60 m Žci Finále
16:15 800 m Žky
16:25 800 m Žci
16:40 200 m př. Žky koule 3kg Žky koule 3kg Dky koule 4kg Žci koule 5kg Dci
16:50 200 m př. Žci výška Žky výška Dky dálka Žci
17:05 300 m Žky
17:15 300 m Žci
17:25 1500 m Žky
17:35 1500 m Žci disk 0,75kg Žky disk 1kg Žci disk 1kg Dky disk 1,5kg Dci
17:45 150 m Žky
18:00 150 m Žci
18:20 4x60 m Žky
18:30 4x60 m Žci