1. Skoky OPEN pro žactvo v Rudné

Ar logo JPG

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl ATLETIK RUDNÁ

Datum

10.06.2020

Místo

Rudná (Masarykova 115/878)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Mgr. Miroslav Donchev 775659572 atletikarudna@seznam.cz
Hlavní rozhodčí JUDr. Zdeněk Simon
Technický ředitel Miroslav Pavlíček
Výsledky zpracoval Jindřich Živný

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Juniorky výška, tyč, chůze 3000m
Junioři výška
Ženy chůze 3000m
Žáci výška, tyč
Ml. žáci 800 m, výška
Ml. žákyně 800 m, výška
Žákyně 800 m, výška, chůze 3000m

Technická ustanovení

Atletický stadion má 250m dlouhou tartanovou dráhu, 3 dráhy na obvodu a 4 dráhy na rovince, tartanové sektory pro výšku, dálku a skok o tyči*.
Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16. Maximální počet závodníku a závodnic v kategorie je stanoven na 16. V závodu skoku o tyči, závod  na 3000 m chůze  a 800 m je počet startujících omezen na 8 v kategorie.  Vzhledem k omezenému maximálnímu počtu startujících si pořadatel vyhrazuje právo škrtů z přihlášených závodníků, které budou oznámeny na stránkách https://www.atletikrudna.cz/ v úterý 9 .6.2020 v 19.30 hod. V případě škrtů bude pořadatel škrtat nejdříve závodníky z cizích oddílů se slabší výkonností, když současně upřednostní domácí závodníky. 
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu. 

Základní výšky: Skok o tyči 163 cm pro všechni kategorie.

Výška ml. žací 102 cm, žací 124 cm, junioři 148 cm, ml. žákyně 101 cm, žákyně 123 cm, juniorky 139 cm.

* Rozběžiště na skok o tyči je omezeno na 20 m.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera NE
Větroměr běhy NE
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v sektoru na skok výsoky od 15:00 hod, kde bude probíhat i platba startovného.

Startovné

Pro členy klubu Atletik Rudná 40,- Kč libovolný počet startů. Ostatní 80,- Kč/disciplina. Přihlášky na místě 150,- Kč/ disciplina. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), anebo E-mailem na adresu arzavody@seznam.cz do úterý 9.6.2020 do 19 hodin. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, ročník narození a název atletického oddílu. 

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat od 17.45 v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice v běhu na 800 m  musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. 

Šatny

Šatny nejsou k dispozici. Na místě je mobilní WC. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v  15.15 hod.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na stránky atletikrudna.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba je zajištěna zdravotníkem závodů.

Časový pořad

středa, 10.6.2020

Čas Disciplíny
15:30 tyč Jky Finále tyč Žci Finále
16:00 výška Žcm Finále výška Žci Finále výška Jři Finále
16:30 chůze 3000m Žky Finále chůze 3000m Jky Finále chůze 3000m Ž Finále
16:45 výška Žkm Finále výška Žky Finále výška Jky Finále
17:00 800 m Žcm Finále
17:15 800 m Žky Finále 800 m Žkm Finále

Parkování

Parkování je možně na přilehlé komunikaci v ul. V Aleji.

Další informace

Opatření přijatá v souvislosti s nařízením vlády k ochraně proti šíření Covid-19

V každém okamžiku může být na stadionu maximálně 100 osob = 90 závodníků dohromady. O případném vyřazení závodníků přesahující počet 90 rozhodne ředitel závodu po ukončení přihlášek. 

Pro rozcvičování proto využívejte označené prostory.

Přípustný počet účastníků v areálu stadionu bude dozorovat ředitel závodu, na jehož popud bude muset vyzvaný atlet či trenér opustit areál.

U vchodu do areálu bude zajištěna dezinfekce pro hygienické ošetření rukou.

Časový pořad je orientační a pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

Vchod do atletické drahy ZŠ Rudná, Praha-Západ z ul. V Aleji.