1. kolo KPD staršího žactva

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Svitavy, z. s.

Datum

13.06.2020

Místo

Svitavy (Svitavský stadion, U stadionu 17, 56802 Svitavy)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Josef Marek 602 94 66 55 marek.josef@email.cz
Hlavní rozhodčí Radomír Skalický
Řídící soutěže družstev Eva Kučerová - žáci / Miloslav Ratman - žákyně viz níže

Startují

ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Žákyně 60 m, 300 m, 800 m, 100 m př., 1500 m př., 4x60 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Rozsah startů viz soutěžní řád a krajská brožura. Závodníci přihlášení na více disciplín (a to včetně případných přihlášek startů mimo soutěž) nebo na nepovolenou kombinaci diciplín, než je povoleno SR nebo brožurou, nebudou připuštěni do závodu v žádné z přihlášených disciplín. Řídící soutěže může povolit jejich start mimo soutěž.

Řídí:   Žáci:      Eva Kučerová                     ev.kucerova@seznam.cz                            604 298 536

           Žákyně:  Miloslav Ratman                miloslav.ratman@seznam.cz                        775 710 742

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v prostoru cíle od 09:00 hodin. Vedoucí družstev jsou povinní odevzdat potvrzený soupis startů do 9:15 tak, aby bylo možné v 9:30 udělat poradu v klubovně atletického oddílu v I. patře tribuny.

Startovné

Viz krajská brožura.

Starty mimo soutěž povolené předem řídícím soutěže 100 Kč / start.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 7.6.2019 do 12.6.2019 do 20:00.

Rozcvičování

Rozcvičování s náčiním před vrhy a hody je možné pouze za přítomnosti vrchníka disciplíny. Za závodníky porušující toto nařízení nesou odpovědnost vedoucí družstva a trenér. Závodník porušující toto ustanovení může být ředitelem závodu bez předchozího upozornění vyloučen ze soutěže.

Časový pořad

sobota, 13.6.2020

Čas Disciplíny
09:30 tyč Žci tyč Žky kladivo 4kg Žci oštěp 500g Žky
10:00 100 m př. Žky dálka Žci
10:20 100 m př. Žci výška Žky
10:30 kladivo 3kg Žky oštěp 600g Žci
10:40 1500 m př. Žci 1500 m př. Žky
11:15 60 m Žky Rozběh
11:30 dálka Žky koule 3kg Žky disk 1kg Žci
11:40 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky výška Žci
12:10 800 m Žci
12:20 60 m Žky Finále
12:30 60 m Žci Finále koule 4kg Žci disk 0,75kg Žky
12:45 300 m Žky
13:15 300 m Žci
13:45 1500 m Žci
14:00 4x60 m Žky
14:15 4x60 m Žci