Finále KPD mladšího žactva

36777_skas logo c201

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Lokomotiva Beroun z.s.

Datum

13.09.2020

Místo

Beroun (Tyršova 85)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Vondra Miroslav 606953864 vondra.atlet@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Hana Vondrová
Řídící soutěže družstev Majerová Kateřina 606400058 katamajer4@seznam.cz
Časomíru zajišťuje FTVS
Výsledky zpracoval Vondrová Lenka 723877843 von.lenca@gmail.com

Startují

ročníky 2007 - 2009
ročníky 2007 - 2009

Startující závodníci a závodnice musí mít potvrzení o lékařské prohlídce Ministerstva zdravotnictví č.391/213 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku, za dodržení tohoto ustanovení odpovídají atletické oddíly a kluby.

 

Závodníci, resp. závodnice, mohou startovat buď v oddílovém/klubovém dresu ( tílko a trenýrky, resp. elastické kalhoty) nebo v klubové/oddílové kombinéze. S tart v jiném dresu, nebo v jiné kombinéze není přípustný. Za jiný dres, resp. jinou kombinézu, se považuje i reprezentační dres, resp. representační kombinéza.

Družstva:

žáci: SKP Olympia Kutná Hora, TJ Sokol Kolín - atletika, Atletika Stará Boleslav, SKP Nymburk, AC Čáslav, A.C.TEPO Kladno, TJ Neratovice, TJ Lokomotiva Beroun, Atletika Líbeznice, Sokol Roztoky u Prahy

žákyně: SKP Nymburk, TJ Sokol Kolín - atletika, SKP Olympia Kutná Hora, Atletika Stará Boleslav, Spartak Vlašim, Atletika Líbeznice, ASK Dipoli, TJ Neratovice, A.C.TEPO Kladno, Sokol Roztoky u Prahy

 

 

 

Soutěže

Ml. žáci 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 3kg, oštěp 500g, kriket
Ml. žákyně 60 m, 150 m, 1000 m, 60 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, dálka, koule 2kg, oštěp 400g, kriket

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce určí řídící soutěže podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

 

Omezení startů:

Závodník/ice mohou maximálně startovat ve dvou individuelních disciplínách a jedné štafetě, nebo v jedné individuelní disciplíně a dvou štafetách.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v levé horní části tribuny od 8:30 hodin. Do 9:30 hodin si zde vedoucí družstev vyzvednou svůj seznam předběžných přihlášek a provedou pouze škrty závodníků/ic, kteří ke kolu nenastoupí. Opravený seznam vrátí nejpozději do 9:45 hodin zpět do závodní kanceláře. 

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to do pátku 11.9.2020 22:00 hodin. Štafety se přes kancelář nepřihlašují.

Rozcvičování

Mimo hlavní stadion na vedlejší umělé trávě, pilinové dráze a tréninkové vrhačské louce. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici ze zadní strany tribuny stadionu v přízemí u dětského hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci..

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v dolní části tribuny.  Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v dolní části tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (technické pravidlo 8 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (technické pravidlo 8 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Odvolávací komise se skládá z řídícího soutěže, hlavního rozhodčího a ředitele závodu.

Při zamítnutí odvolání vklad propadá ve prospěch pořadatele.

Zdravotní služba

Zdravotník je zajištěn a bude poblíž závodní kanceláře.

Časový pořad

neděle, 13.9.2020

Čas Disciplíny
10:00 60 m př. Žkm Běh výška Žcm Finále dálka Žkm Finále koule 2kg Žkm Finále kriket Žcm Finále
10:15 60 m př. Žcm Běh
10:30 60 m Žkm Rozběh
10:50 60 m Žcm Rozběh
11:00 kriket Žkm Finále
11:10 1000 m Žkm Běh
11:30 1000 m Žcm Běh výška Žkm Finále dálka Žcm Finále koule 3kg Žcm Finále
11:45 60 m Žkm Finále
11:55 60 m Žcm Finále
12:00 oštěp 500g Žcm Finále
12:10 150 m Žkm Běh
12:30 150 m Žcm Běh
12:55 4x60 m Žkm Běh
13:00 oštěp 400g Žkm Finále
13:10 4x60 m Žcm Běh
13:30 4x300 m Žkm Běh
13:45 4x300 m Žcm Běh
14:00 Vyhlášení vítězů

Stravování

Bude zajištěno ve sportbaru LOKO.

Parkování

Z důvodu modré zóny kolem stadionu, doporučujeme dojet autobusem ke stadionu pro vysazení a odjet na autobusové nádraží.

Další informace

Při dlouhých hodech budou pouze dva zkušební hody. Zákaz házení mimo sektory.