Mistrovství ČR družstev mužů a žen

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

22.08.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86,70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Hlavní rozhodčí Renata Kubalová
Technický ředitel Blažej Jan
Řídící soutěže družstev Ing. Ondřej Veverka – muži, Mgr. Iva Machová PhD - ženy
Lékař Mudr.Sikora Petr
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 1930 - 2006

Dále startují žáci, žákyně, dorostenci, junioři a juniorky dle podmínek v soutěžích družstev pro rok 2020.

Chůze mužů a žen na 10 km se konala 1.8. 2020 v Olomouci

Soutěže

Muži 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, disk 2kg, kladivo 7,26kg, oštěp 800g, 10km chůze
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4x100 m, 4x400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, 10km chůze

Technická ustanovení

Atletický stadion má 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 8 drah na rovince, 8 drah na obvodu. Stejný povrch mají také sektory pro výšku, tyč, dálku, trojskok a oštěp. 
Pro rozcvičování bude sloužit rozcvičovací hřiště s umělou trávou a s 400 m dlouhou dráhu (Conipur R), 6 drah na rovince, 4 dráhy na obvodu povrchem totožným s hlavním stadionem, na kterém budou k dispozici startovní bloky a překážky. 
Měření časů, zpracování výsledků provádí On line systém, spol. s r.o.
Oficiální trénink proběhne na rozcvičovacím stadionu v pátek od 16:00 do 19:00 hod.
Ve všech technických ustanoveních platí Soutěžní řád družstev "Atletické soutěže 2020-II.díl.

Soutěže v hodu kladivem a ve vrhu koulí proběhnou na vrhačské loučce.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář bude otevřena v místnosti za cílem na hlavní stadionu od 8:30 hodin.

Technická porada bude od 9:00 v restauraci v tribuně stadionu. Technické porady se zúčastní ředitel závodu, hlavní rozhodčí, řídící soutěží a jeden vedoucí každého družstva.

Vedoucí družstev provedou škrty v přihláškách, které obdrží na začátku porady.

Řídící soutěží budou informovat o počtu startujících v jednotlivých disciplínách a postupných výškách ve skoku o tyči a ve výšce.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 10.8.2020 do 20.8.2020 do 24:00 hod. V přihlášce musí být uvedeny nejlepší výkony přihlášených a startovní čísla.

Prezentace

Provádí oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od ___ do ___

Výdej startovních čísel

 Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo/startovní čísla připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Závodníci ve všech skokanských disciplínách jedno startovní číslo, na prsou nebo na zádech.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v označeném prostoru.

Svolavatelna

Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné u vchodu na hlavní stadion u startu na 100m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodnčím, nebo rozhodčím.
Časy zahájení a ukončení prezentace a časy odvedení závodníků, resp. závodnic, na start, nebo do příslušného sektoru, budou uvedeny v časovém pořadu, který bude vyvěšen na informační tabuli u svolavatelny.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: Běhy 15 min, Technické disciplíny 30 min, Tyč 60 min. Není přípustná účast trenérů v závodním prostoru.

Šatny

Šatny jsou k dispozici  a budou vyditelně označeny. Šatny slouží pouze k převlečení účastníků. Pořadatel neručí za odložené věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli v prostoru tribuny.

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určí v závodní kanceláři techničtí delegáti.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v prostoru tribuny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli v prostoru tribuny, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Doping

Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách v prostorách tribuny.

Zdravotní služba

Bude zajištěna po celou dobu závodu (Mudr. Petr Sikora)

Časový pořad

sobota, 22.8.2020

Čas Disciplíny
08:00 závod v chůzi se již konal 1.8. 10km chůze M
09:00 závod v chůzi se již konal 1.8. 10km chůze Ž
10:00 5000 m Ž Finále
10:25 5000 m M Finále
10:30 dálka Ž Finále
10:35 kladivo 4kg Ž Finále
10:40 disk 2kg M Finále
10:45 100 m Ž Rozběh
10:55 tyč M Finále
11:00 100 m M Rozběh
11:15 800 m Ž Finále
11:25 800 m M Finále
11:30 Slavnostní zahájení
11:40 100 m př. Ž Finále kladivo 7,26kg M Finále
12:10 110 m př. M Finále
12:15 dálka M Finále disk 1kg Ž Finále
12:25 400 m Ž Finále
12:40 400 m M Finále
13:00 100 m Ž Finále
13:15 100 m M Finále koule 7,26kg M Finále
13:30 výška M Finále
13:35 400 m př. Ž Finále
13:55 400 m př. M Finále
14:05 trojskok Ž Finále
14:15 3000 m př. Ž Finále oštěp 800g M Finále
14:30 tyč Ž Finále
14:40 3000 m př. M Finále
14:50 koule 4kg Ž Finále
15:00 200 m Ž Finále
15:25 200 m M Finále
15:35 výška Ž Finále
15:50 1500 m Ž Finále trojskok M Finále
16:00 1500 m M Finále oštěp 600g Ž Finále
16:10 4x100 m Ž Finále
16:25 4x100 m M Finále
16:40 4x400 m Ž Finále
17:00 4x400 m M Finále
17:30 Slavnostní vyhlášení

Stravování

Stravování bude zajištěno v prostorách stadionu.