Novoměstský mikromítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

15.06.2020

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Vedoucí projektu Mgr. David Šnajdr 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Ředitel závodu Mgr. David Šnajdr
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Hospodář Jana Martinková 733771868 ucto.martinkova@centrum.cz
Časomíru zajišťuje Michaela Broumová
Výsledky zpracoval Ing. Ondřej Veverka 737321851 veverkao@centrum.cz

Startují

ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1930 - 2000
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 1921 - 2019

Soutěže

Dorostenci 60 m
Dorostenky 60 m, 100 m př.
Juniorky 60 m, 100 m př.
Junioři 60 m
Muži 60 m
Mix 150 m, 300 m, 800 m, 300 m př.
Ženy 60 m, 100 m př.
Žáci 60 m, 100 m př.
Ml. žáci 60 m, 60 m př.
Ml. žákyně 60 m, 60 m př.
Žákyně 60 m, 100 m př.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok NE

Startovné

50,- Kč za každý start. Členové SK startovné neplatí.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 8.6. do 14.6. 2020, 20:00 hod.

Je možno i mailem na adresu: snajdrcpv@volny.cz případně na místě v závodní kanceláři nejpozději 60 min. před startem disciplíny.

 

 

Výdej startovních čísel

Startovní čísla pro běh na 800m přidělí starter nejpozději 10min. před startem závodu.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu. Zákaz vstupu na travnatou plochu!

Svolavatelna

Prezentace závodníků u startéra nejpozději 10 min. před startem příslušného závodu.

Šatny

Šatny jsou k dispozici ve správní budově.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli u vstupu do kavárny. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz a na www.sportklub.cz.

 

Časový pořad

pondělí, 15.6.2020

Čas Disciplíny
15:30 60 m př. Žcm 60 m př. Žkm
15:50 100 m př. Žci 100 m př. Žky 100 m př. Dky 100 m př. Jky 100 m př. Ž
16:10 300 m př. Mix
16:30 60 m M 60 m Jři 60 m Dci 60 m Žci 60 m Žcm
16:50 60 m Ž 60 m Jky 60 m Dky 60 m Žky 60 m Žkm
17:10 800 m Mix
17:20 150 m Mix
17:30 300 m Mix

Stravování

Stravování, občerstvení možné v kavárně SK.

 

20200615_-_Novoměstský_mikromítink_propozice