Mistrovství Čech družstev starších žáků a starších žákyň sk. B

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SK Nové Město nad Metují

Datum

26.09.2020

Místo

Nové Město nad Metují (28.října 943, Nové Město nad Metují, 549 01)

Vedoucí činovníci

Technický delegát Ovčárik Adam 739840916 adammo.ovcarik@gmail.com
Technický delegát Kučerová Eva 604298536 ev.kucerova@seznam.cz
Vedoucí projektu Šnajdr David 724080831 snajdrcpv@volny.cz
Předseda OV Šnajdr Libor 602117121 libor@sportklub.cz
Ředitel závodu Šnajdr David
Hlavní rozhodčí Ing. Pavel Krtička
Hlasatel Šnajdr David
Lékař ČČK
Hospodář Martinková Jana 733771868
Časomíru zajišťuje Broumová Michaela 737590699
Výsledky zpracoval Veverka Ondřej 737321851

Startují

ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008
ročníky 2005 - 2006
ročníky 2007 - 2008

Soutěže

Žáci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g, chůze 3000m
Žákyně 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 1500 m, 100 m př., 200 m př., 1500 m př., 4x60 m, 4x300 m, výška, tyč, dálka, koule 3kg, disk 0,75kg, kladivo 3kg, oštěp 500g, chůze 3000m

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.
Soutěží se podle pravidel atletiky, pokud jinak neupravuje soutěžní řád a pořadatel závodu.

Atletická dráha na oválu je šestiproudá, s osmi drahami v cílové rovince. Povrch dráhy a sektorů je umělý: conipur.

Soutěže v kladivu a disku se uskuteční na vrhačské louce v těsné blízkosti stadionu.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodu 26.9.2020 od 9:00 hodin v prostoru cíle.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 14.9. 2020 do 24.9. 2020, 23:59 hod.

Výdej startovních čísel

Výdej bude probíhat u startéra vždy 10 min. před startem běhů resp. chůze. 

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na ochozu stadionu, v jeho těsné blízkosti a na umělé travnaté ploše. Rozcvičování v sektorech pro technické disciplíny před zahájením příslušné soutěže výhradně za dozoru vrchníka disciplíny. 

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu. Kontrola náčiní se bude provádět v garáži správní budovy u umělé travnaté ploch při vstupu do areálu od 9:30 do 13:00 hod.

 

Svolavatelna

Závodníci nebo závodnice se musejí osobně prezentovat u startéra resp. vrchníka disciplíny v příslušném sektoru nejpozději 10 min. před zahájením soutěže/ startem závodu. Pro závody v běhu (300+) a chůzi si závodníci/ závodnice vyzvednou u startéra startovní čísla. 

Šatny

Šatny jsou k dispozici v 1.patře správní budovy, a to dvě šatny pro závodníky a dvě pro závodnice. Šatny slouží pouze k převléknutí a hygieně. Nenchávejte v šatnách cennosti a osobní věci.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli při vstupu na stadion (Brána borců).

Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli při vstupu na stadion (Brána borců). Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

 

Protesty

Protesty týkající se výsledků nebo průběhu soutěže musí být podány do 30 minut po úředním vyvěšení výsledků této soutěže na informační tabuli při vstupu na stadion, a to ústně příslušnému vrchnímu rozhodčímu (pravidlo 146 odst. 2, 3, 4 a 5 pravidel atletiky).
Případné odvolání proti rozhodnutí vrchního rozhodčího se podává prostřednictvím hlavního rozhodčího jury, a to písemně a doložené vkladem ve výši 500 Kč (pravidlo 146 odst. 3 a 6 Pravidel atletiky).

Zdravotní služba

Zdravotní službu zabezpečuje Český červený kříž, který bude připraven v označeném stanu v prostoru za cílem.

Časový pořad

sobota, 26.9.2020

Čas Disciplíny
10:30 tyč Žky Finále kladivo 4kg Žci Finále oštěp 500g Žky Finále chůze 3000m Žky Finále
11:00 chůze 3000m Žci Finále
11:30 60 m Žky Rozběh výška Žci Finále
11:45 60 m Žci Rozběh
12:00 800 m Žky Běh dálka Žky Finále kladivo 3kg Žky Finále oštěp 600g Žci Finále
12:15 800 m Žci Běh
12:30 100 m př. Žky Běh
12:45 100 m př. Žci Běh
13:00 60 m Žky Finále A 60 m Žky Finále B
13:15 60 m Žci Finále A 60 m Žci Finále B výška Žky Finále tyč Žci Finále
13:30 300 m Žky Běh dálka Žci Finále koule 4kg Žci Finále disk 0,75kg Žky Finále
13:45 300 m Žci Běh
14:00 1500 m př. Žky Finále
14:15 1500 m př. Žci Finále
14:30 3000 m Žci Finále
14:45 200 m př. Žky Běh
15:00 200 m př. Žci Běh koule 3kg Žky Finále disk 1kg Žci Finále
15:15 150 m Žky Běh
15:30 150 m Žci Běh
15:45 1500 m Žky Finále
16:00 1500 m Žci Finále
16:15 4x60 m Žky Běh
16:30 4x60 m Žci Běh
16:45 4x300 m Žky Běh
17:00 4x300 m Žci Běh

Stravování

V kavárně a bufetu v areálu SK.

Parkování

Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno na parkovištích při horní bráně stadionu a na bývalém dopravním hřišti v těsné blízkosti areálu.

Skener_20200910