2.kolo soutěže družstev dorostu a juniorů

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl SSK Vítkovice, z.s.

Datum

29.08.2020

Místo

Ostrava - Vítkovice (Závodní 86,70300 Ostrava)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Zvolánek Oldřich
Technický ředitel Vlková Lucie
Řídící soutěže družstev Černý Vladimír, Šoba Josef, Bobál Pavel, Hřib Jakub
Časomíru zajišťuje OnLine System s.r.o.
Výsledky zpracoval OnLine System s.r.o.

Startují

ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004

Soutěže

Dorostenci 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 5kg, disk 1,5kg, kladivo 5kg, oštěp 700g
Dorostenky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 300 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 3kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 500g
Juniorky 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 4kg, oštěp 600g
Junioři 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m př., 400 m př., 2000 m př., 4x100 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 6kg, disk 1,75kg, kladivo 6kg, oštěp 800g

Technická ustanovení

Základní výšky a zvyšování ve výšce a tyči určí techničtí delegáti podle výkonnosti.

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena v den závodů od 9,00 hod.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 24.8.2020 do 28.8.2020 do 20,00 hod.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejším atletickém stadionu.

Kontrola náčiní

Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhočímu v místnosti v prostorách startu na 100m.

Šatny

Šatny jsou k dispozici a budou označeny.

Startovní listiny

Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli pod tribunou.
 

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli pod tribunou.Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.

Zdravotní služba

Zdravotní služba bude zajištěna po celou dobu závodů.

Časový pořad

sobota, 29.8.2020

Čas Disciplíny
10:00 výška Dci tyč Jři tyč Dci dálka Dky koule 4kg Jky oštěp 700g Dci
10:30 100 m př. Dky
10:40 100 m př. Jky
10:50 110 m př. Dci koule 3kg Dky
11:00 110 m př. Jři dálka Jky oštěp 600g Jky
11:15 800 m Dky
11:25 800 m Jky
11:35 800 m Dci výška Jři koule 6kg Jři
11:45 800 m Jři dálka Dci oštěp 500g Dky
12:00 100 m Dky
12:15 100 m Jky
12:30 100 m Dci koule 5kg Dci
12:45 100 m Jři
13:00 400 m Dky tyč Dky tyč Jky dálka Jři oštěp 800g Jři
13:10 400 m Jky
13:20 400 m Dci
13:30 400 m Jři výška Jky výška Dky
13:45 2000 m př. Dky 2000 m př. Jky kladivo 6kg Jři
13:55 2000 m př. Dci 2000 m př. Jři
14:10 3000 m Dky 3000 m Jky trojskok Dci disk 1kg Jky
14:25 3000 m Dci 3000 m Jři
14:40 300 m př. Dky
14:50 300 m př. Dci kladivo 5kg Dci
15:00 400 m př. Jky disk 1kg Dky
15:10 400 m př. Jři
15:35 200 m Dky trojskok Jři
15:45 200 m Jky kladivo 4kg Jky
15:55 200 m Dci disk 1,75kg Jři
16:05 200 m Jři
16:25 1500 m Dky 1500 m Jky
16:35 1500 m Dci
16:45 1500 m Jři trojskok Dky trojskok Jky kladivo 3kg Dky
17:00 4x100 m Dky 4x100 m Jky disk 1,5kg Dci
17:10 4x100 m Dci 4x100 m Jři

Stravování

Občerstvení bude zajištěno v bufetu v prostorách stadionu.