Moravská veteraniáda

opava-admin

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický klub/oddíl TJ Sokol Opava

Datum

17.10.2020

Místo

Opava (Tyršův stadion + vrhačská louka + ZŠ Englišova)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Jiří Lesák 603772444 jiri.lesak@worldonline.cz
Hlavní rozhodčí Jaromír Šrek
Lékař Zdena Reichlová
Časomíru zajišťuje Jiří Lesák
Výsledky zpracoval Jiří Lesák

Startují

ročníky 1922 - 2011
ročníky 1922 - 2011

Rozdělení na 3 sportoviště : Tyršův stadion běhy + oštěp, vrhačská louka disk + kladivo, ZŠ Englišova koule + tyč

Na každém už je přihlášeno 6 osob

 

Soutěže

Muži 800 m, 1500 m, tyč, koule 6kg, disk 1,5kg, kladivo 6kg, oštěp 600g
Ženy 60 m, 800 m, 1500 m, tyč, koule 4kg, disk 1kg, kladivo 3kg, oštěp 400g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Závodní kancelář

Závodní kancelář nebude v tělovičně a prezentace je přímo na sportovišti.

Startovné

Startovné 50 Kč za předem přihlášený start mailem, poštou, telefonicky nebo na web www.atletika.cz, 100 Kč za přihlášku na místě uhraďte v závodní kanceláři před soutěží.

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 17.9. do 9.10. do 18h nebo mailem-sokolopava@tiscali.cz.

Rozcvičování

Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na vedlejší travnaté ploše s pilinkou a na ochozu stadionu.

Výsledky

Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli v průchodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Sokola Opava www.sokolopava.cz a ve veteránské sekci výsledků Českého atletického svazu www.atletika.cz. Na webu ČAS budou jen výsledky registrovaných atletů do statistiky

Zdravotní služba

Zdravotnice Zdena Reichlová bude přítomna v místnosti vedle závodní kanceláře od 9 hodin do ukončení závodů

Časový pořad

sobota, 17.10.2020

Čas Disciplíny
10:00 800 m M koule 6kg M
10:10 800 m Ž koule 4kg Ž
10:20 60 m Ž
10:30 disk 1,5kg M
10:40 disk 1kg Ž
10:50 1500 m M
11:00 1500 m Ž tyč M oštěp 600g M
11:10 oštěp 400g Ž
11:30 tyč Ž
12:00 kladivo 6kg M
12:10 kladivo 3kg Ž

Další informace

Startující závodníci musí mít potvrzení o lékařské prohlídce podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, v den soutěže ne starší jednoho roku. Závod probíhá na 3 sportovištích Tyršúv stadion, vrhačská louka, ZŠ Englišova vždy pro 6 osob a už jsou přihlášky zaplněny

Kategorie:                  muži a ženy od 35 let v 5-tiletých věkových kategoriích v počtu maximálně 6 osob na sportovišti v jedné vlně, o zařazení rozhoduje věk k 17.10.2020

Startují :                    přihlášení závodníci v těchto kategoriích:

ŽaM 35 nar.od 10.10.1985-1980      

ŽaM 40 nar.od 10.10.1975-1980

ŽaM 45 nar.od 10.10.1975-1970      

ŽaM 50 nar.od 10.10.1970-1965

ŽaM 55 nar.od 10.10.1965-1960      

ŽaM 60 nar.od 10.10.1960-1955

ŽaM 65 nar.od 10.10.1955-1950      

ŽaM 70 nar.od 10.10.1950-1945

ŽaM 75 nar.od 10.10.1945-1940      

ŽaM 80 nar.od 10.10.1940-1935..atd.

Závodí se dle pravidel atletiky WAVA a tohoto rozpisu délky hřebů u treter pro skoky i běhy jsou povoleny maximálně 6mm