Karlovarský Mítink

Pořadatel

Technicky zajišťuje atletický oddíl SC Start Karlovy Vary

Datum

20.06.2020

Místo

Karlovy Vary (atletický stadion města Karlovy Vary)

Vedoucí činovníci

Ředitel závodu Michaela Bačová tel:727976711, findrikova@seznam.cz
Hlavní rozhodčí Petr Učík
Technický ředitel Petr Lintemer
Lékař Mudr.Jiří Penc
Časomíru zajišťuje Triatlet Karlovy Vary - Tomáš Vojtěch
Výsledky zpracoval Triatlet Karlovy Vary - Václav Triner

Startují

ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006
ročníky 1930 - 2006
ročníky 2001 - 2002
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2006

Žactvo může startovat pouze v běžeckých disciplínách.

Soutěže

Dorostenci výška, dálka, koule 5kg, disk 1,5kg, oštěp 700g
Dorostenky výška, dálka, koule 3kg, disk 1kg, oštěp 500g
Juniorky výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g
Junioři výška, dálka, koule 6kg, disk 1,75kg, oštěp 800g
Muži 100 m, 200 m, 400 m, 3000 m, 4x100 m, výška, dálka, koule 7,26kg, disk 2kg, oštěp 800g
Ženy 100 m, 200 m, 400 m, 3000 m, 4x100 m, výška, dálka, koule 4kg, disk 1kg, oštěp 600g

Měřící zařízení

Použití certifikovaných zařízení pro měření:
Cílová kamera ANO
Větroměr běhy ANO
Větroměr skok daleký, trojskok ANO

Přihlášky

Podávají oddíly na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 12.6.2020 do 18.6.2020 do 20:00.

Časový pořad

sobota, 20.6.2020

Čas Disciplíny
10:00 100 m M výška Dky výška Jky výška Ž koule 3kg Dky koule 4kg Ž koule 4kg Jky oštěp 700g Dci oštěp 800g M oštěp 800g Jři
10:30 100 m Ž
10:40 dálka M dálka Jři dálka Dci
11:00 3000 m M 3000 m Ž
11:30 400 m M disk 1kg Ž disk 1kg Jky disk 1kg Dky
11:45 400 m Ž
12:00 dálka Ž dálka Jky dálka Dky koule 5kg Dci koule 6kg Jři koule 7,26kg M
12:30 200 m M
12:40 výška M výška Jři výška Dci
12:50 200 m Ž
13:00 oštěp 500g Dky oštěp 600g Ž oštěp 600g Jky
13:30 4x100 m M
13:50 4x100 m Ž
14:00 disk 1,5kg Dci disk 1,75kg Jři disk 2kg M